ผู้เล่นสามารถซื้อ Episode 16 Clear Ticket ด้วย Silvervine 20ea ได้ที่ NPC Valkyrie ที่เมือง prontera /navi prt_cas 373/77

เมื่อทำการซื้อแล้ว สามารถคุยกับ NPC ตัวเดิมเพื่อดำเนินการสำเร็จเควส EP 16.1 – 16.2 ทั้งหมด

NPC จะทำการตรวจสอบเควสทั้งหมดและสามารถเลือกดำเนินการเคลียร์ Episode ได้ทันที

หมายเหตุ หากใช้ Episode 16 Clear Ticket เพื่อทำการข้ามเควส จะไม่ได้รับรางวัลจากการสำเร็จเควสทั้งหมด

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *