เปิดจำหน่ายไอเทมพิเศษแบบจำกัดเวลา

วางจำหน่ายใน CASH SHOP

ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 14 มีนาคม 2567 (12:00 น.) ถึง วันที่ 18 มีนาคม 2567 (23:59 น.)

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

  • เปิดจำหน่ายไอเทมใน Cash Shop แบบจำกัดเวลา
  • เปิดจำหน่าย Honor the Fallen Warrior Scroll ราคา 450 Cash (จำกัด 999 / 1 ID)
  • เปิดจำหน่าย (Limited) Token of Siegfried (50 ea) ราคา 1,390 Cash (จำกัด 50 / 1 ID)
  • เปิดจำหน่าย Rental OS Helm Box ราคา 1,890 Cash (จำกัด 50 / 1 ID)
  • เปิดจำหน่าย (Limited)Silvervine Package (Stone Box15) ราคา 5,000 Cash (จำกัด 20 / 1 ID)

หมายเหตุ : ระยะเวลาจำหน่ายอยู่นอกเวลาการันตี Gacha

 

https://ro.gnjoy.in.th/how_to_refill/


Honor the Fallen Warrior Scroll

 

(Limited) Token of Siegfried (50 ea)

 

Rental OS Helm Box

 

(Limited)Silvervine Package (Stone Box15)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *