ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 1 มิถุนายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 15 มิถุนายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

ม้วนคัมภีร์ที่มีเสื้อคลุมของแม่มดที่เลื่องชื่ออยู่ภายใน

(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 15 มิถุนายน 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ได้รับ Special Old Doll Exchange)


Special Old Doll Exchange : แลกไอเทมการันตีสุดพิเศษ

ระยะเวลาแลกเปลี่ยน : 1 มิถุนายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 29 มิถุนายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)


Celine’s Dress [1]


Stellar Blessing [1]


Chilling Cane [2]


Golden Lord Launcher [2]


Master Soul Rifle [2]


Rebellion’s Scarf [1]


Mob Scarf


Glasses [1]


Psychic Shadow Shoes


Psychic Shadow Shield


Psychic Shadow Armor


Catnip Shadow Armor


Catnip Shadow Shield


Catnip Shadow Weapon


Shatter Buster Shadow Shoes


Shatter Buster Shadow Pendant


Shatter Buster Shadow Earring


Holgren’s Shadow Smelting Hammer


Shadow Random Option Box


Ancient Hero Wisdom


Ancient Hero Bravery


Blacksmith Blessing


Class Shadow Cube


10Suprem Battle Pill Box


10Battle Pill Box


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Malangdo Costume)

 


[Scroll] Power Booster


[Scroll] Unlimited Drink


[Scroll] Red Booster


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *