📢รายการอัพเดต วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566📢

 

✨ Update

 • Daily Login ประจำเดือนกุมภาพันธ์ (Link)

 • [Event] Corridor of Phantoms (Link)

✨ กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

 • [Event] Corridor of Phantoms (Link)

เทศกาลล่า MVP (2 กุมภาพันธ์ – 23 กุมภาพันธ์ 2566)

 

 • Ragnarok New Year RUSH ADVENTURE (Link)
  กิจกรรมแข่งขันเก็บเลเวลรับรางวัลพิเศษ (26 มกราคม – 9 กุมภาพันธ์ 2566)

 • New Year Adventure Event (Link)
  สามารถสร้างตัวใหม่รับกล่อง Booster Pack(Lv1) ได้ (15 ธันวาคม 2565 ถึง 9 กุมภาพันธ์ 2566)

 

✨ กิจกรรมที่สิ้นสุดระยะเวลา

 • สิ้นสุดกิจกรรม Battle Pass : EP17.1 Illusion Season ลบไอเทม และ NPC ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม
 • ปรับเปลี่ยนไอเทมที่ใช้ในการคราฟ Head Gear OS-Series

 

ตารางคราฟ Head Gear OS Series หลังสิ้นสุดกิจกรรม Battle Pass EP 17.1
ไอเทม วัตถุดิบ
ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน ชื่อ จำนวน
[Not for Sale] Phantom of Masquerade [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100 Image

Piece of Shield

300
[Not for Sale] Scorpio Celestial Coronet K [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100

Fragment of Rossata Stone

300
[Not for Sale] Red Clock Casquette [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100

Ba Gua

300
[Not for Sale] Great Sorcerer Crown [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100  

Fragment of Rossata Stone

300
[Not for Sale] Ignis Cap K [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100

Valhala’s Flower

600
[Not for Sale] Sagittarius Celestial Coronet K [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100

Ba Gua

300
[Not for Sale] Stripe Hat [1]

Zelumium

100

Shadowdecon

100

Broken Crown

300

 

✨ แก้ไข

 • แก้ไขคำอธิบายสกิล Fusion of Sun, Moon and Star อาชีพ Star Gladiator
 • แก้ไขคำอธิบาย Pom Spider Card จากธาตุ > เผ่า

 ➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *