📢 รายการอัพเดต วันที่ 1 มิถุนายน 2566 📢

 

✨ Update

  • Update ! Lapine Box Shadow (Click)

  • Update ! Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Click)

  • Update ! Shadow Random Option Box (Click)

  • Update ! Skill Shadow Spellbook (Click)

✨ กิจกรรม

  • Ragnarok 3rd Anniversary Event | Adventure of Throne (Click)

✨ รายการแก้ไข

  • แก้ไขการแสดงผลของ Navigation NPC ไอเท็ม Booster Weapon Voucher ให้ถูกต้อง

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum

➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *