ระยะเวลา 28 พฤษภาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 (23:59 น.)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เปิดจำหน่ายสินค้าพิเศษแบบจำกัดเวลา ตั้งแต่วันที่ 28 – 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น.

2. จำหน่าย Tree of life Scroll ในราคา 450 Cash จำกัด 999 ea ต่อ 1 ไอดี / จำหน่าย Temporal Scroll ในราคา 450 Cash จำกัด 999 ea ต่อ 1 ไอดี

* คำเตือน เมื่อเปิดกล่องออกแล้วจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

3. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขโปรโมชั่นกรณีพบปัญหาได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


Tree of life Scroll


Temporal Scroll

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *