ระยะเวลาโปรโมชั่นการวางจำหน่ายไอเท็ม : 12 พฤศจิกายน 2563 หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ – 26 พฤศจิกายน 2563 ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์ 

https://ro.gnjoy.in.th/how_to_refill/

 ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

 

 

 

Rare Equipments

Golden Angel Hairband

Golden Angel Wing [1]

 

Mad Bunny Shield [1]

Manteau of Great Nature [1]

Manteau Of Mistic Frozen [1]

 

Shadow Costume Bearer’s Set

 

 

Consumable Items

 

Poring Card
Pupa Card
Picky Card
Picky Egg Card
Roda Frog Card
Thief Bug Card
Rocker Card
Baby Desert Wolf Card
Peco Peco Card
Steel Chonchon Card
Cornutus Card
Savage Card
Swordfish Card
Dokebi Card
Pasana Card
Sandman Card
Marc Card
Argiope Card
Bathory Card
Evil Druid Card
Goat Card
Sky Deleter Card
Grizzly Card
Nightmare Terror Card
Dark Frame Card
Demon Pungus Card
Disguise Card
Wraith Dead Card
Loli Ruri Card
Rybio Card
Majoruros Card
Brilight Card
Sasquatch Card
Succubus Card
Solider Card
Skel Prisoner Card
Baby Leopard Card
Anolian Card
Apocalipse Card
Antonio Card
Wooden Golem Card
Giant Spider Card
Earth Deleter Card
Geographer Card
Karakasa Card
Kraben Card
Creamy Fear Card
Clock Card
Chimera Card
Killer Mantis Card
Pest Card
Waste Stove Card
Venomous Card
Porcellio Card
Obsidian Card
Mineral Card
Egnigem Cenia Card
Remover Card
Venatu Card
Dimik Card
Archdam Card
Yellow Novus Card
Red Novus Card
Ancient Mimic Card
Dame of Sentinel Card
Mistress of Shelter Card
Aliza Card
Alicel Card
Skogul Card
Frus Card
Agav Card
Echio Card
Byorgue Card
Banshee Master Card
Hardrock Mammoth Card

 

Super Rare Item !

 

 

 

 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *