Event Leveling 99 Up

[Lv Up Hiclass 99]

สำหรับนักผจญภัยที่เก็บเลเวลถึง Hi-Class LV.99 และทำตามเงื่อนไขกิจกรรมจะได้รับ Costume: Snow Flower

 

เงื่อนไขกิจกรรม
  • ตัวละครที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสร้างในวันที่ 15 ตุลาคม 2020 หลังจากเปิด MA ประจำสัปดาห์เป็นต้นไปเท่านั้น
  • ตัวละครที่เข้าเงื่อนไขกิจกรรมจะต้องมีการผ่าน Rebirth (Hi-Class) เท่านั้น
  • หากเก็บ Lv. จนถึง Class 3 โดยการผ่านระบบ Rebirth จะยังคงได้รับของรางวัลตามปกติ
  • Class ที่ไม่สามารถทำการ Rebirth ได้ จะไม่ถูกนับในเงื่อนไขกิจกรรม
  • ระยะเวลากิจกรรมเริ่มวันที่ 15/10/2020 หลังจากเปิดเซิร์ฟเวอร์ ~ 26/10/2020 เวลา  23:59 น.
  • Item จะถูกจัดส่งผ่านระบบ rodex ในวันที่ 29/10/2020
  • ในกรณีที่มีการขยายระยะเวลากิจกรรม การจัดส่งไอเท็มจะถูกเลื่อนออกไปตามสมควร
  • ไอเทม Costume: Snow Flower จะไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้ สามารถใส่คลัง Kafra ได้ปกติ
  • สงวนสิทธิ์ต่อ 1 ID ต่อ 1 สิทธิ์เท่านั้น
(ในกรณีเกิดปัญหาทางทีมงานจะมีการแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งภายหลัง)

 


Event เพิ่มเติม ด้านล่าง ▼

New Adventure

Event Comback Adventure

 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *