ระยะเวลา : 27 มกราคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 10 กุมภาพันธ์ 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

รายละเอียด : เพิ่มจำนวน Illusion Stone เป็น 2 เท่าของ Daily Quest ในช่วงเวลากิจกรรม

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *