การประชาสัมพันธ์ Popcorn Fest

ผู้เล่นสามารถใช้ Red Hot Marble 1 ea และทำให้เดินทางไปยัง comodo 209/143

ตามพิกัดของ NPC Popcorn Festa Flyer ดังต่อไปนี้

Prontera 165/75

Payon 199/117

Geffen 142/57

Moc_para01 39/19


ล่า Mild Monster

เงื่อนไข : ผู้เล่นต้องมีเลเวล 30 ขึ้นไป

ผู้เล่นต้องเดินทางไปยัง Comodo เพื่อสนทนากับ NPC Dr. Corn ที่พิกัด comodo 161/177

หลังจากนั้น NPC Dr. Corn จะให้ผู้เล่นไปทำการล่ามอนสเตอร์ Mild Imp, Mild Explosion อย่างละ 10 ตัว (ผู้เล่นสามารถพบมอนสเตอร์ประเภทดังกล่าวได้บริเวณพื้นที่และดันเจียนทั่วไป)

เมื่อผู้เล่นล่ามอนเตอร์ได้สำเร็จ ให้ผู้เล่นกลับมาคุยกับ NPC Dr. Corn อีกครั้ง ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลเป็น Golden Corn 5ea

หมายเหตุ : เมื่อครบเวลาที่กำหนด สามารถล่า Mild Imp, Mild Explosion อย่างละ 10 ตัวได้อีกครั้ง

 


ไปสู่เกาะภูเขาไฟ Corodo!

เงื่อนไข : ผู้เล่นต้องมีเลเวล 30 ขึ้นไป

ผู้เล่นต้องเดินทางไปสนทนากับ NPC Corodo Helper ที่พิกัด comodo 264/123 เพื่อทำการเปิดดันเจี้ยน

ส่วนของดันเจี้ยนจะมีทั้งหมด3โซน ในโซนที่ 1 จะมีมอนสเตอร์ Sluggish Picky 50 ตัว, โซนที่ 2 จะมีมอนสเตอร์ Sluggish Imp 40 ตัว, โซน 3 จะมีมอนสเตอร์ Sluggish Explosion 30 ตัว ผู้เล่นจะต้องกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมด

ผู้เล่นสนทนากับ NPC Corodo Trip Sign อีกครั้งนึง เพื่อทำการเข้าดันเจี้ยน

เมื่อเดินผู้เล่นเดินทางเข้ามายังในดันเจี้ยนแล้ว ผู้เล่นจะพบกับ NPC Corodo Helper

NPC จะบอกข้อมูลเกี่ยวกับดันเจี้ยน ผู้เล่นจะมีเวลาจำกัดในดันเจี้ยน10นาที

มอนสเตอร์จะดรอปไอเท็ม Golden Corn, Red Hotmable

ให้ผู้เล่นทำการกำจัดมอนสเตอร์ให้หมด และเมื่อกำจัดมอนเตอร์หมด จะมีประกาศบอกให้ผู้เล่นเดินทางไปยังโซนต่อไป

เมื่อมาถึงโซนสุดท้ายจะพบกับ Sluggish Salamander ให้ผู้เล่นทำการกำจัดมอนเตอร์

เมื่อกำจัดมอนเตอร์ทั้งหมดเสร็จสิ้น ผู้เล่นจะพบกับ NPC Corodo Helper

เมื่อคุยกับ NPC corodo Helper หากผู้เล่นทำการส่งเควส ผู้เล่นจะได้รับไอเท็ม Costume Soda in Mounth


การแลกเปลี่ยน Popcorn, Aromatic Popcorn

ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังพิกัด comodo 156/178 เพื่อพบกับ NPC Popcorn Master

เมื่อผู้เล่นสนทนาครั้งแรกกับ NPC Popcorn Master เขาจะแนะนำเกี่ยวกับ Popcorn และ Aromatic Popcorn

ผู้เล่นสามารถนำ Golden Corn 1 ea แลกเป็น Popcorn 2-30 ea(สุ่ม)

ผู้เล่นสามารถนำไอเท็ม Popcorn 10 ea และเงิน 1,000 zeny แลกเป็น Aromatic Popcorn 1 ea (สามารถแลกทีละ 1 ea หรือ 10 ea ก็ได้)


บริการเช่า Party Costume

ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังพิกัด comodo 260/126 เพื่อทำการสนทนากับ NPC Joy Booster Yeon

ผู้เล่นสามารถทำการเช่า Costume Disposable 3D Glasses และ Costume Disposable Popcorn Hat ได้

ผู้เล่นจะต้องเสีย Zeny เพื่อเช่า Costume 100,000 Zeny ต่อไอเท็ม1ชิ้น

ไอเท็มจะมีระยะเวลา 1 วัน ไม่สามารถเช่าได้ก่อนจบ ระยะเวลาของไอเท็มจะหมดเวลา 04:00 am.


Herbs Bonfire

ผู้เล่นสามารถนำไอเท็ม Healthful Herb ไปรับบัพได้จากกิจกรรมที่พิกัด comodo.gat 203 140

โดยจะแบ่งเป็นบัพรายละเอียดดังนี้

Mighty Fine Bonfire : ทำการเผา Healthful Herb 5 ea จะได้รับบัฟ ATK +3% เป็นเวลา 30 นาที Cooldown 20 นาที

Wise and Fine Bonfire : ทำการเผา Healthful Herb 5 ea จะได้รับบัฟ MATK +3% เป็นเวลา 30 นาที Cooldown 20 นาที

Sharp and Fine Bonfire : ทำการเผา Healthful Herb 3 ea จะได้รับบัฟ ASPD +10% เป็นเวลา 30 นาที Cooldown 10 นาที

Summer Solstice Day Bonfire : ทำการเผา Healthful Herb 15 ea จะได้รับบัฟต้านทานต่อธาตุ Fire เพิ่ม 20% เพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุ Earth อีก 20% เป็นเวลา 60 นาที Cooldown 70 นาที

Summer Solstice Night Bonfire : ทำการเผา Healthful Herb 10 ea จะได้รับบัฟต้านทานต่อธาตุ Neutral เพิ่ม 5% เพิ่มดาเมจต่อมอนสเตอร์ธาตุ Neutral อีก 5% เป็นเวลา 60 นาที Cooldown 50 นาที

ผู้เล่นสามารถพบเจอ Healthful Herb ได้ตามพื้นที่ในแมพและดันเจี้ยน


Soda In Mouth Enchantment

ผู้เล่นต้องเดินทางไปพบกับ NPC Soda Changer ที่พิกัด comodo 257/172

ผู้เล่นสามารถนำไอเท็ม Costume Soda In Mouth และ Red Hot Marble 300 ea ไปแลกเปลี่ยนเป็น Soda In Mouth (ไอเท็มสวมใส่) ได้

ผู้เล่นสามารถพบเจอ Red Hot Marble ได้ตามพื้นที่ในแมพและดันเจี้ยนเมื่อกำจัด Mild Explosion, Mild Imp

ผู้เล่นสามารถนำไอเท็ม Soda In Mouth ไปทำการ Enchant ได้ที่ตัว NPC Soda Shaker ที่พิกัด comodo 255/172

โดยใช้ส่วนประกอบคือ Red Hot Marble 300 ea ในการ Enchant 1 ครั้ง

ผู้เล่นสามารถรีเซ็ต Soda In Mouth ที่ Enchant ไปแล้วได้ โดยใช้ส่วนประกอบคือ Red Hot Marble 300 ea ต่อการ Reset 1 ครั้ง ไอเท็มมีโอกาสล้มเหลว(อุปกรณ์สูญหาย) 20%


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *