กิจกรรม : Schwartz’s Honor Token *2

ระยะเวลากิจกรรม : วันที่ 16 กันยายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) ถึง 30 กันยายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

เงื่อนไขกิจกรรม :

เพิ่มอัตราการได้รับไอเท็ม Schwartz’s Honor Token ที่ได้รับจาก Daily Quest ของ Episode 16.2


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *