ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

29 กันยายน 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 12 ตุลาคม 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

Fallen Magical’s Scroll

ม้วนคัมภีร์ที่เสื่อมโทรมลง จากผู้ใช้ที่กลับมาจากสถานที่ที่คนตายเดินไปเดินมา

ราคา 450 Cash


Exchange Machine (Link)


 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *