ระยะเวลาจำหน่าย : 16 พฤษภาคม 2567 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 30 พฤษภาคม 2567 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

กาชาใบนี้เป็นสัญญาณของการเริ่มต้นเฉลิมฉลองวันครบรอบ 4 ปี Ragnarok Online Gravity Thailand ลองเปิดมันดูสิ พลังระดับจักรวาลรอคุณอยู่ในกาชาใบนี้~!


Sealed Card


Crow Tengu Mask Modification Cube

Karasu Tengu Mask [1]


Seraphim Coronet Modification Cube

Cherub Coronet [1]


Kardui Ear Modification Cube

Wishing Tree [1]


Tengu Scroll Modification Cube

Karasu Tengu Mask


Feather of Seraphim Modification Cube

Cherub Coronet


Tree Sprout Modification Cube

Wishing Tree


Crow Tengu Mask


Seraphim Coronet


Kardui Ear


Tengu Scroll


Feather of Seraphim


Tree Sprout


Kafra Uniform [1]


Mini Fan Box

Sea Otter Mini Fan

Fan Modification Kit


Genetic Shadow Cube


Guillotine Cross Shadow Cube

 


Warlock Shadow Cube


Rune Knight Shadow Cube


Sura Shadow Cube


Wanderer Shadow Cube


Ancient Hero Bravery


Ancient Hero Wisdom


Convex Mirror Box


Blacksmith Blessing


Endless Cat Hand Ticket 7day Box


[Scroll] Megaphone


Lapine Box (Malangdo Costume)


Illusion Module Box


Automatic Module Box


[Scroll] Tyr’s Blessing


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *