ระยะเวลา 15 สิงหาคม 2565 (12:00 น. ) – 18 สิงหาคม 2565 (เวลา 05.59 น.)

(ราคา 450 Cash Point)

Candy Witch Scroll

ดูรายละเอียด Candy Witch Scroll คลิก

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *