ระยะเวลา 12 เมษายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 20 เมษายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

(ราคา 450 Cash Point)

 

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. เปิดจำหน่าย Scroll ชนิดต่างๆอีกครั้ง ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 เมษายน 2566 

2. Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม

3. ทีมงานสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเงื่อนไขได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระยะเวลาจำหน่าย (สุ่มจำหน่ายตามรายชื่อ Scroll ด้านล่าง)

รอบที่ 1 : วันที่ 12 เมษายน 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 13 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 2 : วันที่ 13 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 14 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 3 : วันที่ 14 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 15 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 4 : วันที่ 15 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 16 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 5 : วันที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 17 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 6 : วันที่ 17 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 18 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 7 : วันที่ 18 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 19 เมษายน 2566 เวลา 11:59 น. 

รอบที่ 8 : วันที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 12:00 น. – 20 เมษายน 2566 (เวลา 05:59 น. ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


Scroll ที่จำหน่ายพิเศษจากโปรโมชั่นจะไม่มีการันตีไอเทม


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *