(ราคา 1,890 Cash Point)

ระยะเวลา เริ่ม : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.11 น. หมดเขต : 11 พฤศจิกายน 2565 เวลา 23.11 น.


 

STR Biscuit Stick Box


 

VIT Biscuit Stick Box


 

AGI Biscuit Stick Box


 

INT Biscuit Stick Box


 

DEX Biscuit Stick Box


 

LUK Biscuit Stick Box

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *