ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 19 ตุลาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 2 พฤศจิกายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

ม้วนคัมภีร์ที่อยู่เหนือกาลเวลา


Sealed Card


All Above Time(Magic)


All Above Time(Range)


All Above Time(Melee)


New item set : Shard Jewel

เศษของอัญมณีที่สามารถนำไปเสริมแกร่งให้กับอุปกรณ์ Headgear ในช่อง Card ได้ เมื่อไม่ต้องการ สามารถถอดออกมาได้ด้วย NPC Richard เหมือน Card ปกติ

Shard of Strength Jewel


Shard of Agility Jewel


Shard of Dexterity Jewel


Shard of Vitality Jewel


Shard of Intelligence Jewel


Shard of Fatality Jewel


Temporal Circlet 12 Refine Cube


Invisible Box


Victorious Wing Ears


Deep Blue Sunglasses


Battle ProcessorGhost Plunger


Hasty Shadow Box

 

Hasty Shadow Weapon


Holgren’s Shadow Smelting HammerShadow Random Option BoxHasty Shadow ShoesPill Box(100)


Big Bun Box(100)


10Suprem Battle Pill Box10Battle Pill BoxGuyak PuddingLapine Box (Malangdo Costume)Lapine Box (Shadow)Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Kafra Card


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *