Majorous Scroll – สุ่มไข่วิเศษลุ้นรับไอเท็มเเรร์ !

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

 


ระยะเวลาโปรโมชั่นการวางจำหน่ายไอเท็ม : 21 มกราคม 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 4 กุมภาพันธ์ 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

https://ro.gnjoy.in.th/how_to_refill/

 ขั้นตอนและวิธีการเติมเงิน : คลิกที่นี่

 


Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/