• เปิดใช้งาน NPC <Glast Heim Boots> Hot Machine (/navi glast_01 222/265)
 • สามารถใช้บริการการันตี Enchant ช่องที่ 3 ให้กับ Temporal Boots,  Temporal Boots[1], Modified Temporal Boots และ Modified Temporal Boots [1] ได้ด้วยโอกาสสำเร็จ 100%
 • Boots ที่ต้องการใช้บริการ Guarantee Enchant จำเป็นจะต้องมีการ Enchant ช่องที่ 4 ด้วย Option ต่อไปนี้แล้วเท่านั้น
  • Fighting Spirit 7 
  • Expert Archer 4
  • Spell 5
  • Max HP 2+%
  • Attack Delay 4
  • LUK 6

 

สามารถเลือก Option ที่ต้องการได้ 1 ชนิด

Option Slot 3
 Bear’s Power
 Hawk Eyes
 Runaway Magic
 Speed Of Light
 Muscle Fool
 Lucky Day

 

วัตถุดิบสำหรับการ Guarantee Enchant Temporal Boots / Modified Boots ช่องที่ 3 แบบไม่มี Slot

Material Zeny
Coagulated Spell 100 5,000,000

 

วัตถุดิบสำหรับการ Guarantee Enchant Temporal Boots [1]  / Modified Boots [1] ช่องที่ 3

Material Zeny
Coagulated Spell 150 15,000,000
Contaminated Magic 50
Powerful Dimensional Essence 1

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *