ระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) ถึง 2 มิถุนายน 2565 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

เงื่อนไข :
NPC Illusion Of Abyss Turtle จะต้องใส่ไอเท็มให้ครบ (ไม่จำเป็นที่ต้องเป็นไอเทมเป้าหมายทั้ง2ส่วน) // จะตั้งอยู่ที่พิกัด /navi tur_d03_i 139/183


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *