ไกด์ขั้นตอนการเปลี่ยนอาชีพ STAR EMPEROR จักรพรรดิแห่ง Sun Moon Star

เงื่อนไขการเปลี่ยนอาชีพ

    • ต้องมีอาชีพ Star Gladiator
    • เลเวล : 99
    • Job : 50

 

  1. เดินทางไปพูดคุยกับ Star Emperor Man พิกัด /navi Payon 171/171

 

2. เดินทางไปคุยกับ Mountain Keeper ที่พิกัด /navi mjolnir_03 236/185 ถามถึงวิธีไปที่ Meteor Forest จากนั้นเราจะวาร์ปไป

 

3. เมื่อมาถึง คุยกับ Chosi’s Student เลือก “ข้าอยากจะเป็น Star Emperor” และตอบ “เข้าร่วม”

 

4. เดินทางไปตามเส้นนำทาง จะพบกับบ้าน ให้เข้าไปด้านใน หลังจากนั้น คุยกับ Chosi’s Student จะเกิดเหตุการณ์สนทนาขึ้น

 

5. หลังจากนั้นเราจะถูกวาร์ปออกมาหน้าบ้าน ให้เราพูดคุยกับ Chosung เสร็จแล้วให้คุยกับ Rancis อีกครั้ง

 

6. หลังจากนั้น ตามการนำทางเพื่อไปคุยกับ Eunha 

 

เขาจะให้เราไปกำจัด Mineral จำนวน 10 ตัว 

 

7. หลังจากเสร็จแล้วให้กลับมาคุยกับ Eunha อีกครั้ง แล้วเขาจะให้เราไปพบกับ Ilgwang 

 

พูดคุยกับเธอ และไปกำจัด Nine Tail 50 ตัว

 

8. หลังจากนั้น ให้กลับไปรายงาน Ilgwang อีกครั้ง แล้วเธอจะให้เรานำไปจัดส่งให้ Chosung 

 

จากนั้นเขาจะให้ไปคุยกับ Eunha และให้เดินไปด้านบนขวา ฟังบทสนทนา

 

9. หลังจากสนทนาจบ ให้ลงเขาไปพูดคุยกับ Mountain Keeper แล้วเลือกหัวข้อ “ซักไซ้” เขาจะเฉลยว่าเขาคือปรมาจารย์

 

10. เมื่อพูดคุยเรียบร้อยแล้ว ให้กลับไปเลือกพูดคุยกับคนใดคนหนึ่งใน 3 คน เพื่อเสร็จเควส และเปลี่ยนเป็นอาชีพ Star Emperor

Chosung (/navi star_frst 69, 172)

 

Ilgwang (/navi star_frst 151, 175)

 

Eunha (/navi star_frst 152, 42)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *