ข้าจะหั่นให้เอง…เมล่อนน่ะ

1.ขั้นตอนแรกให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi geffen 86/35 เพื่อทำการรับภารกิจกับ Lavender
Lavender จะให้ผู้เล่นทำการรวบรวมไอเทม Sweet Melon 10 ea และนำกลับมารายงานภารกิจ

(ของรางวัล: Sweet Melon Juice 5)
หลังจากนี้จะสามารถสั่ง Melon Juice (Sweet Melon 1 ea+1000 zeny), Sweet Melon Juice(Sweet Melon 5 ea+2500 zeny) ได้
เมื่อสั่ง Sweet Melon Juice ทั้งหมด 10 ea ภายในครั้งเดียว จะได้รับ [Sweetie Coin] 1 อันต่อ 10 ชิ้น

 

2.เมื่อทำการสนทนากับ Lavender อีกครั้ง และเลือกคำสั่ง “ขอเควส” Lavender จะให้ผู้เล่นไปรวบรวมไอเทม Organic Wheat Flour ,Milk ,Sweet Melon
Organic Wheat Flour : หาได้ที่พิกัด /navi aldebaran 104/52
Milk : หาซื้อได้จากที่ Prontera จาก NPC
Sweet Melon : หาได้จาก Sweetie

3.เดินทางไปยัง Al De Baran เพื่อหาแป้งสาลี ที่พิกัด /navi aldebaran 104/52 เพื่อทำการสนทนากับ Mysterious Merchant
เมื่อทำการสนทนากับ Mysterious Merchant แล้ว ผู้เล่นจะได้รับไอเทม Organic Wheat Flour

4.เมื่อสะสมไอเทมได้ครบแล้วให้ผู้เล่นกลับไปรายงานภารกิจกับ Lavender ที่พิกัด /navi geffen 86/35
เมื่อทำการรายงานภารกิจแล้วผู้เล่นจะได้รับรางวัล : Melon Bread 10 ea, Meloen Parfait 2 ea 
หลังจากนี้ เพิ่ม Melon Bread(Sweet Melon 5 ea+1500 zeny) ในรายการของแลกเปลี่ยน

5.ให้ผู้เล่นเดินทางไปยังพิกัด /navi geffen 106/61 เพื่อทำการรับภารกิจกับ Butterfly 
รวบรวมไอเทม Sweetie Skin จำนวน 30 ea 

เมื่อรวบรวมไอเทมได้ครบแล้วให้กลับไปรายงานภารกิจกับ Butterfly อีกครั้ง

ของรางวัล : Costume Mini Melon 1 ea ,Melon Parfait 1 ea


 

ข้าจัดประกวดเมล่อนยักษ์อยู่

Palpadora พิกัด /navi geffen 142/40
เมื่อนำ Suspicious Melon ไป เขาจะวัดขนาดของเมล่อนแล้วสุ่มเปลี่ยนเป็นไอเทมให้วันละ 1 ครั้ง
สามารถบันทึกขนาดของ Melon ไว้ได้ ซึ่งชื่อของผู้เล่นและขนาดของเมล่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในบรรดาขนาดที่สุ่มออกมาจนถึงตอนนี้จะถูกบันทึกไว้ในเซิร์ฟ
ค่าขนาดเมล่อนจะสุ่มตั้งแต่ 1-1500mm และไม่มีการชดเชยไอเทมสำหรับการอัพเดทบันทึกใหม่
หากนำ Sweetie Coin ที่ได้รับจาก Lavender มา จะไม่มีบันทึกค่าและจะสามารถดำเนินการสุ่มแลกไอเทมได้เท่านั้น


 

ข้ามี Suspicious Melon นะ~

Malon พิกัด /navi geffen 149/68
Mysterious Merchant จะบอกให้รวบรวม Sweet Melon มา แล้วเขาจะเปลี่ยนเป็น Suspicious Melon ให้


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *