Old Glast Heim (Challenge Mode)


เงื่อนไขการเคลียร์ดันเจี้ยน

เลเวลที่ต้องการ 170 ขึ้นไป
ปาร์ตี้อย่างน้อย 1 คนขึ้นไป
พิกัด: /navi glast_01 143/288
Cooldown: 3 Days

พูดคุยกับ Oscar หลังจากนั้นเค้าจะส่งเราไปกำจัดมอนสเตอร์ที่ฝั่งซ้ายและขวา (สุ่ม)

หากทำการกำจัดมอนสเตอร์ ประกาศจะขึ้นด้านบนเรื่อยๆ ให้พยายามกำจัดทั้ง 2 ฝั่ง ให้เสร็จพร้อมกัน

หากกำจัดมอนสเตอร์ครบหมดทั้ง 2 ฝั่ง Oscar จะบอกให้เรากลับไปกลางทางเดิน

ในกรณีที่กำจัดมอนสเตอร์ฝั่งใดฝั่งหนึ่งก่อน Fallen Root จะเกิดขึ้นตรงกลางทางเดิน หากทำการกำจัดมอนสเตอร์ไม่ครบพร้อมกันทั้งสองฝั่ง ตัว Oscar จะทำการเดินไปแล้วกำจัด Fallen Root

จากนั้นให้เดินขึ้นไปตามทางและ หลังจากนั้นให้คุยกับ Oscar เพื่อขอให้เค้าเปิดประตู

ผู้เล่นจะมีโอกาสสุ่มเจอ Phantom Himmelmez จากปกติที่จะเจอ Phantom Amdarais

ก่อนที่จะเลือกระดับความยาก Oscar จะบันทึกจำนวนผู้เล่นที่อยู่ในดันเจี้ยน หากสมาชิกปาร์ตี้ออกจากระบบ ตาย หรือเข้าสู่เข้าดันเจี้ยนช้า MVP จะได้รับความเสียหายเพียง 1 จากสำหรับการโจมตีทั้งหมด เอฟเฟกต์นี้จะหายไปเมื่อสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

หากสมาชิกปาร์ตี้ทั้งหมดตายเป็นเวลานานกว่า 5 นาที MVP จะหายไปและ Oscar จะปรากฏตัวขึ้นอีกครั้ง คุณสามารถเรียก MVP อีกครั้งได้โดยคุยกับ Oscar หลังจากเตรียมความพร้อมเรียบร้อยแล้ว

หลังจากกำจัด MVP กล่องทองจะปรากฎขึ้น เปิดกล่องเพื่อรับรางวัลและพูดคุยกับ Oscar เพื่อรับรางวัลอีกครั้ง

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *