เนื้อหาอัปเดตถาวร! สามารถเข้าใช้บริการ Enchant Option ให้กับ Illusion Shield I และ Illusion Shield II ได้ทุกเมื่อ!

NPC : ELYUMINA

พิกัด : /navi itemmall 15/70

สามารถเข้าไปพื้นที่ item mall ได้จาก NPC Cash Item Guide


วิธีการ Enchant Illusion Shield I และ Illusion Shield II

ผู้เล่นจำเป็นจะต้องเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการ Enchant ให้เรียบร้อยดังนี้

 • สวมใส่ Illusion Shield I หรือ Illusion Shield II
 • การ Enchant จะต้องเริ่มตั้งแต่ Slot [4] > [3] > [2] ตามลำดับเท่านั้น
 • การ Enchant จำเป็นจะต้องมีระดับการ Refine ของ Illusion Shield ตามขั้นดังนี้จึงจะสามารถ Enchant ได้
  • Slot [4] ระดับ Refine ตั้งแต่ +9 ขึ้นไป
  • Slot [3] ระดับ Refine ตั้งแต่ +11 ขึ้นไป
  • Slot [2] ระดับ Refine ตั้งแต่ +12 ขึ้นไป 
 • Module Modification ชนิดที่ต้องการ (เฉพาะในรายการที่กำหนดไว้)
 • Blacksmith Blessing 1~5 ea ตามเงื่อนไข

 

ตารางเงื่อนไขวัตถุดิบการ Enchant

เงื่อนไขการ Enchant Illusion Shield (โอกาส Option สำเร็จ 100%)
Option ที่จะได้รับ วัตถุดิบ
Module (1ea) Blacksmith Blessing (1~5ea)
ใน list นี้ สามารถเลือก Enchant ได้เพียงแค่ 1 Option เท่านั้น

หากมี Option ใด Option หนึ่งแล้วจะไม่สามารถ Option ในกลุ่มเดียวกันนี้ได้อีก

Modification Orb (Lucky Strike) Modification Module (Lucky Strike) 5
Modification Orb (Overpower) Modification Module (Overpower) 5
Modification Orb (Fatal Flash) Modification Module (Fatal Flash) 5
Modification Orb (Fierce Shooter) Modification Module (Firing Shot) 5
Modification Orb (Spell Buster) Modification Module (Spell Buster) 5
Modification Orb (Unlimited Vitality) Modification Module (Unlimited Vital) 5
แต่ละ Option สามารถ Enchant ได้ครั้งเดียว
ไม่สามารถทำซ้ำ Option เดิมได้
Modification Orb (Magic Soul) Modification Module (Magic Soul) 3
Modification Orb (Magic Healing) Modification Module (Magic Healing) 3
Modification Orb (Drain Soul) Modification Module (Drain Soul) 3
Modification Orb (Drain Life) Modification Module (Drain Life) 3
Modification Orb (Global Delay) Modification Module (Delay after skill) 3
Modification Orb (Heal) Modification Module (Heal) 1
Modification Orb (Critical) Modification Module (Critical) 1
Modification Orb (Caster) Modification Module (Caster) 1
Modification Orb (Speed) Modification Module (Fast) 1
Modification Orb (Sharpshooter) Modification Module (Shooter) 1
Modification Orb (Magic Power) Modification Module (Magic Power) 1
Modification Orb (ATK) Modification Module (Attack Power) 1
Modification Orb (Spirit) Modification Module (Mental) 1
Modification Orb (Health) Modification Module (Vital) 1
Expert Archer 5Lv Modification Module (Expert Archer) 1
Critical Lv.4 Modification Module (Fatal) 1
Attack Delay 4 Modification Module (Attack Speed) 1
Spell 5Lv Modification Module (Spell) 1
Modification Orb (SP Recovery) Modification Module (SP Recovery) 1
Modification Orb (HP Recovery) Modification Module (HP Recovery) 1
INT+3 Modification Module (Dex) 1
DEX+3 Modification Module (Int) 1
AGI+3 Modification Module (Agi) 1
STR+3 Modification Module (Str) 1
Modification Orb (DEF) Modification Module (Defense) 1
Modification Orb (MDEF) Modification Module (Magic Defense) 1
LUK+3 Modification Module (Luk) 1
VIT+3 Modification Module (Vit) 1

 

 

 

 

 

 

เมื่อเตรียมไอเทมพร้อมวัตถุดิบมาแล้วสามารถคุยกับ NPC ELYUMINA เลือกหัวข้อ “Enchant Illusion Shield” เพื่อเริ่มดำเนินการ

ผู้เล่นจำเป็นจะต้อง Enchant โดยเรียงลำดับจาก Slot 4 > 3 > 2 ตามลำดับเท่านั้น (ไม่จำกัดการเลือก Option ในแต่ละ Slot)

ผู้เล่นจะต้องเลือก Option ที่ต้องการ Enchant ที่ต้องการ

หากมีไอเทมวัตถุดิบและเงื่อนไขของ Illusion Shield ทีมีระดับการ Refine เรียบร้อยแล้วก็จะสามารถ Enchant ได้ทันที


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *