• ตั้งแต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 12.00 น. หรือหลังจากเซิฟเวอร์เปิด ถึง 16 กรกฎาคม 2563 หรือก่อนเซิฟเวอร์ปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์

 • โปรโมชั่นเติมเงินเข้าร่วมทุกช่องทางการเติม และทุกประเภทบัตรเติมเงินเฉพาะราคา 500 บาท และ 1,000 บาท เท่านั้น
 • สามารถเติมเงินและรับไอเทมโปรโมชั่นได้ ID ละ 1 ครั้ง ต่อ 1 Set (เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น)
  – 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
  – กรณี ผู้เล่นเติมเงิน 500 บาท ใน Server Chaos และเติมอีก 500 บาท ใน Server Thor ใน ID เดียวกัน ผู้เล่นจะได้รับโปรโมชั่น 500 บาท เพียง Server เดียวเท่านั้น*
 • กรณีผู้เล่นเติมเงิน 501 บาท จะไม่ได้รับ โปรโมชั่น 500 บาท / ผู้เล่นต้องเติมเงินตรงตามจำนวนของราคาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • กรณีผู้เล่นเติมเงิน 1,001 บาท จะไม่ได้รับ โปรโมชั่น 1,000 บาท / ผู้เล่นต้องเติมเงินตรงตามจำนวนของราคาโปรโมชั่นเท่านั้น
 • กรณีผู้เล่นเติมเงิน 2 ครั้ง โดยครั้งแรก จำนวน 500 บาท แล้วเติมอีกเป็นครั้งที่สอง จำนวน 1,000 บาท / ผู้เล่นจะได้รับไอเทมโปรโมชั่นทั้ง 2 SET
 • กรณีผู้เล่นเติมเงิน 1 ครั้ง 1,500 บาท / ผู้เล่นจะไ่ม่ได้รับไอเทมโปรโมชั่นทุก SET
 • เข้าร่วม Promotion นี้ ทุก Server
 • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (เวลาประมาณ 11.59 น.) (หลังปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
 • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

Item Description

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *