Jumping Event

 

1.สำหรับผู้เล่นทำการลงทะเบียน Jumping หน้าเว็ปไซต์ เมื่อผู้เล่นเข้าเกม ผู้เล่นจะได้รับไอเทม 1st Anniversary Job Changing Ticket 1 ea ผู้เล่นสามารถรับไอเทมดังกล่าวได้ที่ Rodex

คำเตือน : ไอเทมดังกล่าวสามารถกดรับได้ครั้งเดียว ที่เซิฟเวอร์ใดก็ได้ โปรดระมัดระวังในการรับไอเทม

 

2.ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังเมือง izlude พิกัด 150 ,197 ทำการคุยกับ NPC Jumping Event เพื่อทำการ Jumping ตัวละคร (หากไม่มีไอเทม 1st Anniversary Job Changing Ticket จะไม่สามารถดำเนินการได้)

หมายเหตุ : ต้องเป็นอาชีพโนวิทเท่านั้น แต่ไม่จำกัดเลเวลตัวละคร

ข้อแนะนำ : สำหรับผู้เล่นที่สร้างตัวละครใหม่ แล้วได้รับกล่อง New user Registration Box (1)
ไม่แนะนำ! ให้เปิดกล่องดังกล่าวก่อนทำการ Jumping เนื่องจาก NPC จะเช็คน้ำหนักของผู้เล่นที่ต่ำกว่า 500 เท่านั้น ตามเงื่อนไขเดียวกับการเปลี่ยนอาชีพ
หากทำการเปิดกล่องดังกล่าวก่อนทำการ Jumping น้ำหนักในตัวจะเกิน 500 ผู้เล่นจำเป็นต้องนำของในตัวออกก่อน

3.เมื่อทำการคุยกับ NPC Jumping Event ครั้งที่ 1 แล้ว NPC ตัวดังกล่าวจะให้ผู้เล่นทำการเลือกสายอาชีพ Transcendent Class ที่ต้องการ

4.เมื่อผู้เล่นทำการเลือกสายอาชีพที่ต้องการแล้ว ตัวละครของผู้เล่นจะมีอาชีพเป็น High-Novice LV.99 Job.10 ทันที และได้รับไอเทม 1st Anniversary Jumping Box 

หมายเหตุ : ไอเทม 1st Anniversary Jumping Box จะสามารถเปิดใช้ได้ตอนตัวละครมีเลเวลมากกว่า 120 เท่านั้น

5.ให้ผู้เล่นทำการใช้ Skill Point ให้หมด และคุยกับ NPC ครั้งที่ 2 ตัวผู้เล่นจะเปลี่ยนอาชีพเป็น High-First Class Lv.99 Job.1 

6.ให้ผู้เล่นทำการคุยกับ NPC Jumping Event ครั้งที่ 3 เพื่อทำการรับ Skill Point และให้ผู้เล่นใช้ Skill Point ให้หมด

7. เมื่อทำการคุยกับ NPC Jumping Event ครั้งที่ 4 ตัวละครของผู้เล่นจะมีอาชีพเป็น Transcendent Class Lv.99 Job.1

8.ให้ผู้เล่นทำการคุยกับ NPC Jumping Event ครั้งที่ 5 (ครั้งสุดท้าย) เพื่อทำการรับ Skill Point ตัวละครของผู้เล่นจะมี Lv.99 Job.70 เป็นอันเสร็จสิ้นการ Jumping ตัวละคร

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 24 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 


LV Support Box , Jumping Box

 

Jumping Box

LV Support Box

 

 

 

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 24 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น.(ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 


Anniversary Quiz

1.ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังพิกัด morroc 159,163 เพื่อทำการคุยกับ NPC Quiz Genie

2.ผู้เล่นต้องทำการตอบคำถามจาก NPC Quiz Genie ให้ถูกเกิน 90% ขึ้นไป ภารกิจจึงจะสำเร็จ คำถามทั้งหมดจะมี 10 ข้อ

3.เมื่อผู้เล่นทำการตอบคำถามถูกเกิน 90% ผู้เล่นจะได้รับ Costume Cow Hat

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 24 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 


Reset Skill & Status

1.ผู้เล่นต้องเดินทางไปยังพิกัด morroc 159,144 เพื่อคุยกับ NPC Korean Boy เพื่อทำการขอรีเซ็ต Skill หรือ Status

2.NPC ดังกล่าวจะถามคำถามกับผู้เล่นว่าต้องการใช้บริการอะไร ข้อ 1. Reset Status 2.Reset Skill 3.ยกเลิก

3.เมื่อผู้เล่นเลือกแล้วว่าต้องการจะ Reset Status หรือ Reset Skill ผู้เล่นต้องมีเงื่อนไขตามที่ NPC กำหนด ถึงจะทำการ Reset ได้

เงื่อนไข : ผู้เล่นต้องมี น้ำหนักในตัวเท่ากับศูนย์, ทำการถอดรถเข็น, ลงจากนก Pecopeco, ถอดนก Falcon, Dragon, Warg Madogear จึงจะสามารถดำเนินการได้

4.เมื่อผู้เล่นผ่านเงื่อนไขที่กำหนดแล้ว NPC ดังกล่าวจะถามผู้เล่นอีกครั้งนึงว่าพร้อมแล้วหรือไม่ สำหรับการดำเนินการดังกล่าว

5.เมื่อผู้เล่นดำเนินการแล้ว Status,Skill จะถูกรีเซ็ตทั้งหมด

หมายเหตุ : ผู้เล่นจะสามารถทำการ Reset Status & Reset Skill ได้เพียงแค่ 1 ครั้งต่อตัวละครเท่านั้น (สามารถReset ได้ทั้ง 2 อย่าง)

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 3 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 


กิจกรรม ขอบคุณที่ยังรักกัน!

(เอาใจผู้เล่นปัจจุบัน รับรางวัลสุดพิเศษ!!)

เงื่อนไขกิจกรรม

1.ผู้เล่นที่มีประวัติการออนไลน์ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ~ 26 พฤษภาคม 2564 จึงจะมีสิทธิ์ในการรับไอเท็ม

2.ผู้เล่นจะต้องมีการสร้าง RO ID ก่อนวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เวลา 00.00 น.

3. Item จะสามารถรับได้ เมื่อมีการล็อคอินเข้าเกมอย่างต่ำหนึ่งครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

4.ในกรณีที่ไม่รับ Item จาก Rodex ภายใน 14 วัน ถือว่าสละสิทธิ์การรับ Set Item

ของรางวัลสำหรับทุกคนที่ยังรักกัน!

 

ระยะเวลารับของรางวัล

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 10 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

 


Welcome back Event

(ต้อนรับผู้เล่น Comeback แจกรางวัลพรีเมี่ยม!!)

เงื่อนไขกิจกรรม

1.ผู้เล่นที่ไม่มีประวัติการล็อคอินตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 (00:01) ~ 26 พฤษภาคม 2564 (23.59)

2. Item จะสามารถรับได้ เมื่อมีการล็อคอินเข้าเกมอย่างต่ำหนึ่งครั้งในวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 10 มิถุนายน 2564 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

3.ในกรณีที่ไม่รับ Item จาก Rodex ภายใน 14 วัน ถือว่าสละสิทธิ์การรับ Set Item Comeback Adventure

ของรางวัลสำหรับผู้เล่น Welcome back!

 

 

 

 

 

ระยะเวลารับของรางวัล

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 10 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

 


JUMPING TOP 10 LEVELUP!

 

 

 

 

เงื่อนไขกิจกรรม

1.ต้องเป็นตัวละครที่สร้างใหม่ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 ถึง 20 มิถุนายน 2564 เท่านั้น!

2.ผู้เล่นที่เก็บเลเวลถึง LV.175 เป็น 10 คนแรก ของแต่ละเซิฟเวอร์ จะได้รับของรางวัล

3.Extended Class จะไม่ถูกนับในกิจกรรมนี้ ดังนี้ Rebellion, Kagerou, Oboro, Super Novice, Baby Class, Taekwon Class

ของรางวัลสำหรับ TOP 10 ของทุก Server

4. ของรางวัลจะจัดส่งในวันที่ 24 มิถุนายน 2564 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มต้น : 27 พฤษภาคม 2564 หมดเวลา : 20 มิถุนายน 2564 เวลา 23.59 น.

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *