อัปเดตเพิ่มเนื้อหาถาวร Special Stone Garment Box (Loft) Exchange
นักผจญภัยสามารถนำ Costume ที่ได้รับจากการเปิดกาชา Malangdo Costume แลกเปลี่ยนเป็น Special Stone Garment Box (Loft) Exchange ได้แล้ว!

 

รายละเอียด

1. เปิดให้บริการแลกเปลี่ยน Costume เป็น Special Stone Garment Box (Loft) 2ea กับ NPC Designer Heidam (/navi mal_in01 20/124)

หัวข้อ “แลกเปลี่ยน Costume เป็น Special Stone Garment(Loft)”

 

2. เมื่อเลือกสนทนาหัวข้อนี้ NPC จะทำการตรวจสอบ Costume ที่ได้รับจากการสุ่ม Gacha Malangdo Costume ที่ไม่ได้สวมใส่อยู่ จากนั้นจะมีตัวเลือกเพิ่มเติมดังนี้

    • แลกเปลี่ยน
    • ลองดูอย่างอื่น
    • ยกเลิกแลกเปลี่ยน

 

3. หากผู้เล่นกดตกลงที่จะแลกเปลี่ยน NPC จะยึด Costume ชิ้นนั้นๆไป และมอบ Special Stone Garment Box (Loft) 2ea เป็นการแลกเปลี่ยน

 


 

รายละเอียดไอเทมที่มีโอกาสได้รับจาก Special Stone Garment Box (Loft)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *