~ New Thanatos Tower ~

สถานที่แห่งนั้นที่ความทรงจำของวีรบุรุษผู้กอบกู้โลกถูกผนึกไว้! และนี่คือการปฎิรูปครั้งใหม่ The Tower of Thanatos!

วิธีเข้าสู่ดันเจี้ยน

NPC : Kathe

พิกัด : /navi hu_fild01 140/163

เงื่อนไข : ค่าเข้า 5,000 Zeny แต่หากทำสัญญากับ Rekenber แล้ว ครั้งต่อๆไปจะสามารถเข้าได้ในราคา 3,000 Zeny

 


~ Quest Guide ~

 

สัญญาทหารรับจ้างที่ Thanatos Tower

NPC : Ditze Rafa

พิกัด : /navi tha_t01 150/74

เงื่อนไข : Base Level 90 ขึ้นไป (สำหรับชั้น 7 ~ 8) | Base Leve 180 ขึ้นไป (สำหรับชั้น 9+)

 

พูดคุยกับ Ditze Rafa เพื่อลงนามสัญญาทหารรับจ้าง และจะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้าภารกิจและบริการต่างๆภายในดันเจี้ยน

 

เมื่อลงนามสัญญาแล้วจะสามารถคุยกับ Rie Knize ที่อยู่ข้างๆเพื่อใช้บริการวาร์ปไปยังชั้นต่างๆของดันเจี้ยนได้ในราคา 1,000 Zeny

 

วิธีที่จะรอดออกไปจากที่นี่!

NPC : Solith

พิกัด : /navi tha_t01 161/78

เงื่อนไข : Base Level 180 ขึ้นไป , สำเร็จเควส “สัญญาทหารรับจ้างที่ Thanatos Tower”

ของรางวัล : EXP และ JEXP จำนวนหนึ่ง

 

พูดคุยกับ Solith และ Jay เขาจะให้เราเลือกภารกิจที่ต้องการจะทำ

 

ตารางเควส วิธีที่จะรอดไปจากที่นี่ (รีเซ็ต 04:00 น.)
ชั้น มอนสเตอร์เป้าหมาย จำนวน EXP JEXP ไอเทมที่ต้องการ (Optional ไม่ทำก็ได้) EXP JEXP
9 Crow Duke 20 31,151,220 21,805,854 Piece of Memory Purple 10ea 15,575,610 10,902,927
Crow Baron 20
10 Void Mimic 15 34,770,420 24,339,294 Piece of Memory Red 10ea 17,385,210 12,169,647
Book of Death 15
Eldest 15
11 Empathizer 15 45,811,170 32,067,819 Piece of Memory Blue 10ea 22,905,585 16,033,910
Happiness Giver 15
11 Pray Giver 15
Smile Giver 15
12 Anger of Thanatos 10 30,736,590 21,515,613 Piece of Memory Green 10ea 15,368,295 10,757,807
Horror of Thanatos 10
12 Regret of Thanatos 10
Resentment of Thanatos 10

Piece of Memory สามารถหาได้จากชั้น 12


~ Memorial Dungeon Memories of Thanatos ~

 

NPC : Lumin

พิกัด : /navi thana_step 154/367

เงื่อนไข : Base Level 180 ขึ้นไป

จำเป็นต้องสร้างปาร์ตี้ที่มีสมาชิก 1 คนหรือมากกว่า (รีเซ็ตเวลา 04:00 น.)

 

ใช้บริการ NPC Rie เพื่อไปยังชั้น 7

เดินออกมาจากวาร์ปข้างซ้ายมือเพื่อคุยกับ NPC Lumin เพื่อเปิดดันเจี้ยน

เมื่อเข้าสู่ดันเจี้ยนแล้ว ให้มาคุยกับ NPC Lucile ทางด้านขวามือจากนั้นเดินเข้าวาร์ปด้านหลังเธอต่อไป

Memories of Thanatos จะถูกแบ่งออกเป็น 6 ห้อง โดยห้องที่ 1 จะเป็น Dame of Sentinel เสมอแต่ห้องที่ 2 – 5 จะถูกสุ่มเมื่อไปยังชั้นถัดไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 1

เมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วจะพบกับ Dame of Sentinel เข้ามาขางทางเรา เมื่อคลิกคุยไปเรื่อยๆมอนสเตอร์จะปรากฏตัวออกมา ให้ทำการกำจัดให้หมด

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดแล้ว ให้หาทางเดินออกไปที่ห้องด้านขวามือเพื่อไปยังชั้นต่อไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 2

เมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วให้ทำการกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นให้หมดทุกตัว

หลังจากกำจัดมอนสเตอร์ทั้งหมดลง Thanatos’s Odium จะเกิดตรงกลาง ให้กำจัดมันลง

หลังจากกำจัด Thanatos’s Odium แล้ว ให้กดรับไอเทม “Piece of Memory Blue” จากแท่นตรงกลาง

และประตูไปชั้นถัดไปจะเปิดออก แต่ให้เราทำการเก็บไอเทมทั้ง 4 ชิ้นจากมุมห้องทั้ง 4 มุมก่อนออกไป (หากออกจากห้องไปก่อนจะย้อนกลับมาไม่ได้)

Magic Gem Yellow , Magic Gem Red , Magic Gem Green , Magic Gem Blue

เมื่อได้รับไอเทมครบทุกชิ้นแล้วให้เดินทางเข้าวาร์ปไปยังชั้นถัดไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 3

เมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วให้ทำการกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นให้หมดทุกตัว โดยระหว่างทางจะมี Storm Gust คอยเกิดขึ้นเพื่อขัดขวางผู้เล่น

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นทั้งหมดแล้ว Thanatos’s Maero เกิดตรงกลาง ให้กำจัดมันลง และคุยเพื่อรับไอเทม “Piece Of Memory Purple”

หลังจากรับไอเทมแล้วให้เดินทางออกไปยังชั้นถัดไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 4

เมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วให้ทำการกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นให้หมดทุกตัว ชั้นนี้จะมี Fire Wall คอยขัดขวางผู้เล่น

หลังจากกำจัดมอนสเตอร์แล้ว Thanatos’s Dolor จะเกิดตรงกลาง ให้กำจัดมันลง

หลังจากกำจัดได้แล้ว กดคุยอีกครั้งเพื่อรับไอเทม “Piece Of Memory Green”

เดินทางออกไปสู่ชั้นต่อไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 5

เมื่อเข้าวาร์ปมาแล้วให้ทำการกำจัดมอนสเตอร์ในชั้นให้หมดทุกตัว ชั้นนี้จะมีกับดักอยู่ตามทาง คอยขัดขวางผู้เล่น

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์สำเร็จให้กำจัด Thanatos’s Despero และคุยเพื่อรับไอเทม “Piece Of Memory Red”

เดินทางไปที่ทางออกเพื่อไปยังชั้นถัดไป

 

Memories of Thanatos ห้องที่ 6

เมื่อเข้าห้องมาให้ทำการกดคุยกับรูปปั้น 4 มุมในแผนที่

หลังจากคุยเสร็จจะมีมอนสเตอร์เกิดขึ้นตรงกลางจำนวนมาก ให้ทำการกำจัดให้หมด

เมื่อกำจัดมอนสเตอร์หมดแล้วให้ไปคุยกับรูปปั้นด้านบนจะได้รับ Magic Gem Black

นำ Gem ทั้งหมด 5 สีใส่ลงที่ฐานตรงกลางทั้ง 5 จุด เมื่อใส่ครบแล้วเราจะถูกพาไปที่ชั้นสุดท้ายทันที

 

Memories of Thanatos ชั้นบนสุด

คุยกับจุดกลางแผนที่เพื่อเรียกให้บอสออกมา

เมื่อบอสเกิดแล้วรอบๆจะมีเสาชื่อต่างๆคอยเป็นบัพเสริมพลังให้กับบอส ผู้เล่นสามารถเลือกทำลายเสาได้สูงสุด 3 ต้น เพื่อทำให้บอสไม่ได้รับบัพตามชื่อเสา

Dolor เพิ่มพลังป้องกัน

Anger เพิ่มพลังโจมตีทางกายภาพ

Odium เพิ่มความแข็งแกร่งของสกิล

Despero ทำให้มีมอนสเตอร์ลูกน้องออกมาล้อมรอบตัว Thanatos อย่างต่อเนื่อง (สูงสุดไม่เกิน 24 ตัว)

Maero ทำให้ Thanatos สามารถใช้สกิล Assumptio ฟื้นฟู HP ของ Thanatos 10,000,000 หน่วยทุกๆ 5 วินาที

เมื่อเลือกทำลาย Guardian Stone ครบ 3 ชิ้น บัพตามชื่อของ Guardian Stone จะหายไป พร้อมๆกับ Guardian Stone อันอื่นๆ แต่ชื่อที่ไม่ถูกทำลายจะยังคงแสดงผลบัพอยู่

เมื่อ Thanatos เหลือ HP ต่ำกว่า 20% หากผู้เล่นหายไปจากระยะของบอส (นอกหน้าจอ) เป็นเวลา 2 นาที Thanatos จะมีโอกาสแปลงร่างเป็น Broken Memory of Thanatos

หลังจากกำจัด Thanatos ได้แล้วให้คุยกับ Lucile ที่อยู่ตรงกลาง

Lucile จะส่งเราออกมาข้างนอก เมื่อคุยกับ Lumin อีกครั้งก็เป็นการจบเควส


~ New Accessory ~

 

มาเลือกอุปกรณ์เสริมที่ชอบกันเถอะ

NPC : Mini Luv

พิกัด : /navi tha_t01 139/82

หน้าที่ : สร้าง Accessory

 

Sinful Accessory ดูรายละเอียด คลิก

Goodwill Accessory ดูรายละเอียด คลิก

 

รวมวัตถุดิบ

เศษ Shard ต่างๆจะดรอปจากมอนสเตอร์ใน Memorial Dungeon : Memories of Thanatos

 

อุปกรณ์พวกนั้นข้าจะเสริมแกร่งให้เอง

NPC : Tamila

พิกัด : /navi tha_t01 135/82

หน้าที่ : Enchant Accessory

Tamila ให้บริการ Enchant ความสามารถช่อง 4 และ 3 ให้กับเครื่องประดับ

ผู้เล่นสามารถเลือกได้ว่าจะ Enchant โดยการการันตี เลือก Option เอง(ใช้ 50 Fragment) หรือสุ่ม (ใช้ 10 Fragment)

การ Enchant ทุกแบบ มีโอกาสสำเร็จ 100%

การสุ่มมีโอกาสที่จะได้รับ Enchant ช่อง 3 และ 4 ในคราวเดียว (สุ่ม Lv 1~5)

 

กรณีเลือก Enchant แบบต้องการเลือก Option ด้วยตนเองจะต้องทำการ Enchant โดยเริ่มจากช่องที่ 4 ก่อน

สามารถเลือก Option ช่องที่ 4 ที่ต้องการได้ โดยจะเป็นการสุ่ม Option Level 1 ~ 5

หลังจาก Enchant ช่องที่ 4 แล้ว ผู้เล่นจึงจะสามารถเลือก Enchant Option ช่องที่ 3 ได้ โดยจะเป็นการสุ่มระดับ Lv. 1~5 เช่นกัน

แบบเลือก Option ด้วยตนเอง
ประเภท Accessory วัตถุดิบ
Sinful Accessory Set Fragment of Sin 50ea
Brilliant Light Accessory Set Fragment of Goodwill 50ea
แบบEnchant ทีเดียว (สุ่ม Option)
ประเภท Accessory วัตถุดิบ
Sinful Accessory Set Fragment of Sin 10ea
Brilliant Light Accessory Set Fragment of Goodwill 10ea

 

Enchant Option สำหรับ Sinful Accessory Set
Slot 4 Slot 3
Inverse Scale Lv.1
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 10%
Dragon Scale Lv.1
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 10%
Anger Lv.1
ATK + 1%
Horror Lv.1
MATK + 1%
Resentment Lv.1
Critical Damage +1%
Regret Lv.1
MHP, MSP +1%
Inverse Scale Lv.2
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 15%
Dragon Scale Lv.2
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 15%
Anger Lv.2
ATK + 3%
Horror Lv.2
MATK + 3%
Resentment Lv.2
Critical Damage +3%
Regret Lv.2
MHP, MSP +3%
Inverse Scale Lv.3
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 20%
Dragon Scale Lv.3
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 20%
Anger Lv.3
ATK + 5%
Horror Lv.3
MATK + 5%
Resentment Lv.3
Critical Damage +5%
Regret Lv.3
MHP, MSP +5%
Inverse Scale Lv.4
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 25%
Dragon Scale Lv.4
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 25%
Anger Lv.4
ATK + 7%
Horror Lv.4
MATK + 7%
Resentment Lv.4
Critical Damage +7%
Regret Lv.4
MHP, MSP +7%
Inverse Scale Lv.5
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 35%
Dragon Scale Lv.5
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Dragon 35%
Anger Lv.5
ATK + 10%
Horror Lv.5
MATK + 10%
Resentment Lv.5
Critical Damage +10%
Regret Lv.5
MHP, MSP +10%
Enchant Option สำหรับ Brilliant Light Accessory Set
Slot 4 Slot 3
Divine Evil Lv.1
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 10%
Destructive Evil Lv.1
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 10%
Empathy Lv.1
ATK + 1%
Happiness Lv.1
MATK + 1%
Shelter Lv.1
Critical Damage + 1%
Solace Lv.1
MHP, MSP +1%
Divine Evil Lv.2
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 15%
Destructive Evil Lv.2
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 15%
Empathy Lv.2
ATK + 3%
Happiness Lv.2
MATK + 3%
Shelter Lv.2
Critical Damage + 3%
Solace Lv.2
MHP, MSP +3%
Divine Evil Lv.3
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 20%
Destructive Evil Lv.3
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 20%
Empathy Lv.3
ATK + 5%
Happiness Lv.3
MATK + 5%
Shelter Lv.3
Critical Damage + 5%
Solace Lv.3
MHP, MSP +5%
Divine Evil Lv.4
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 25%
Destructive Evil Lv.4
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 25%
Empathy Lv.4
ATK + 7%
Happiness Lv.4
MATK + 7%
Shelter Lv.4
Critical Damage + 7%
Solace Lv.4
MHP, MSP +7%
Divine Evil Lv.5
เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 35%
Destructive Evil Lv.5
เพิ่ม Damage ทางเวทมนตร์ต่อมอนสเตอร์เผ่า Angel, Demon 35%
Empathy Lv.5
ATK + 10%
Happiness Lv.5
MATK + 10%
Shelter Lv.5
Critical Damage + 10%
Solace Lv.5
MHP, MSP +10%

 

 

บริการ Reset Enchant

เงื่อนไข : Accessory มีการ Enchant Option ช่องที่ 3 แล้วเท่านั้น

– ตัวเลือกใช้ 1,000,000 Zeny มีโอกาสสำเร็จ 70% หากล้มเหลวอุปกรณ์จะหายไป

– ตัวเลือกใช้ Silvervine 3ea มีโอกาสสำเร็จ 100%


~ New Monsters ~

Pic Name LV HP Race Size Property
Empathizer 200 3,788,426 Angel Middle Ghost 4
Smile Giver 201 3,808,424 Angel Middle Holy 3
Horror of Thanatos 201 3,807,368 Demon Small Poison 4
Regret of Thanatos 202 3,831,613 Demon Large Ghost 4
Happiness Giver 202 3,827,826 Angel Small Wind 4
Pray Giver 203 3,845,709 Angel Middle Ghost 3
Anger of Thanatos 203 3,845,405 Demon Large Fire 4
Void Mimic 203 3,842,817 Formless Middle Neutral 4
Book of Death 204 3,864,501 Formless Small Undead 4
Resentment of Thanatos 205 3,883,906 Undead Middle Ghost 4
Eldest 205 3,882,829 Demi-Human Middle Shadow 4
Crow Duke 205 3,894,053 Demon Middle Wind 4
Crow Baron 205 3,893,746 Demon Middle Neutral 4
Memory of Thanatos 210 442,473,071 Demon Large Ghost 4
Broken Memory of Thanatos 210 441,773,071 Demon Middle Neutral 1

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *