📢 รายการอัพเดต วันที่ 2 มีนาคม 2566 📢

 

✨ Update

 • Update Daily login ประจำเดือน มีนาคม (Click)

 

✨ กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

 • New Class Update : Star Emperor & Soul Reaper (Click)
 • กิจกรรม Extended Class Limit Break 185 ลงทะเบียนรับรางวัล! (Click)

 • Exchange Stone Coin Event (Click)

 • Flash Sale! Event Stone Coin (Click)

 

✨  รายการแก้ไข 

 • ตัวละคร Super Novice ที่มี SP 0 แก้ไขให้สามารถใช้สกิล Angel, Please help us ได้
 • แก้ไขให้มีการขาย Empty Bottle ที่ NPC ในเมือง Verus
 • Hunting arrow กับ Elven Arrow แก้ไขให้มีขายที่เมือง Mora ตามปกติแล้ว
 • แก้ไขคุณสมบัติไอเทม Sigrun’s Wing เมื่อสวมใส่โดยอาชีพ Star Emperor ให้ทำงานตามปกติ
 • ไม่สามารถใช้สกิล Talkie Box ได้ชั่วคราว
 • แก้ไขให้สามารถ teleport ในกิลดันเจี้ยน
 • แก้คำอธิบาย item
  • GC109 Card เมื่อ “Base Lv. มากกว่า 90…” และ  “เมื่อ Base Lv. มากกว่า 120…” แก้ไขเป็น “เมื่อ Base Lv. ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป…” และ “เมื่อ Base Lv. ตั้งแต่ 120 ขึ้นไป…”
  • Human Chimera Card เมื่อ Base Lv มากกว่า 90 ขึ้นไป HIT+ 10 แก้ไขเป็น เมื่อ Base Lv ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป HIT+ 10
  • Enchanted Venomous Chimera Card เมื่อค่าอัพเกรดของ Shoes มีค่ามากกว่า 12 ขึ้นไป แก้ไขเป็น เมื่อค่าอัพเกรดของ Shoes มีค่าตั้งแต่ 12 ขึ้นไป
  • Heart Hunter Evil Card หากมี INT พื้นฐาน มากกว่า 110 ขึ้นไป แก้ไขเป็น หากมี INT พื้นฐาน ตั้งแต่ 110 ขึ้นไป 
  • Ju Card เมื่อค่าอัพเกรดมากกว่า 14 ขึ้นไป แก้ไขเป็น เมื่อค่าอัพเกรดตั้งแต่ 14 ขึ้นไป 
  • Material Chimera Card เมื่อ Base Lv มากกว่า 90 ขึ้นไป Flee +10 แก้ไขเป็น เมื่อ Base Lv ตั้งแต่ 90 ขึ้นไป Flee +10 
  • Rock Step Card เมื่อขั้นอัพเกรดของอาวุธมากกว่า 10 ขึ้นไป แก้ไขเป็น เมื่อขั้นอัพเกรดของอาวุธตั้งแต่ 10 ขึ้นไป 
  • Sealed Baphomet Card เมื่ออัพเกรดมากกว่า 15 ขั้นขึ้นไป แก้ไขเป็น เมื่ออัพเกรดตั้งแต่ 15 ขึ้นไป

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum

➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *