📢 รายการอัพเดต วันที่ 6 กรกฏาคม 2566 📢

 

✨ Update

  • Event การล่อลวงของงูร้าย (Click)

  • Update ! (Holgren’s ,Shadow Option ,Shadow Spellbook ,Lapine Box ,Ancient Hero) (Click)

 

✨ กิจกรรม

  • Ragnarok 3rd Anniversary Event | Adventure of Throne (Click)

(15 พฤษภาคม 2566 – 20 กรกฏาคม 2566)

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *