ระยะเวลาโปรโมชั่น : 2 กุมภาพันธ์ 2566 (หลังปิดปรับปรุง server) –  9 มีนาคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

 

  • Stone Coin Package I February 2023 จำหน่ายราคา 10,000 Cash

(ได้รับ  Event Stone Coin 10ea, Silvervine 100ea)

  • Stone Coin Package II February 2023 จำหน่ายราคา 17,500 Cash

(ได้รับ Event Stone Coin 23ea,  Silvervine 100ea , Small Life Potion 200ea, Medium Life Potion 200ea, Mysterious Water 200ea)

  • Stone Coin Package III February 2023 จำหน่ายราคา 35,000 Cash

(ได้รับ Event Stone Coin 50ea,  Silvervine 200ea , Unlimited Drink 100ea, DEF Scroll 300ea, Small Mana Potion 50ea)

สามารถซื้อได้ที่ Cash Item Shop

รายละเอียดการแลกเปลี่ยน Stone Coin คลิกเลย!

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *