📢 รายการอัพเดต วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 📢

 

✨ Update

  • Exchange Stone Coin Event ! (Click)

 

✨ กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่

 

✨ รายการเพิ่มเติม

  • Develop note ! Balance Skill ขยายขีดจำกัดเลเวลสูงสุดของ Extended Class (Click)

 

✨ รายการแก้ไข

– แก้ไข การทำงานของ Necklace of Truth ให้ทำให้ถูกต้องตรงกับคำอธิบาย
– แก้ไข คำอธิบาย Rasen Huuma’s Orb [1]
– แก้ไขคำอธิบาย Shadow Spell Shadow Weapon
“เมื่อโจมตีทางกายภาพระยะใกล้ทั่วไป มีโอกาสที่จะใช้สกิล Psychic Wave Lv. 3 โดยอัตโนมัติ” แก้ไขเป็นเมื่อโจมตีทางกายภาพทั่วไป มีโอกาสที่จะใช้สกิล Psychic Wave Lv. 3 โดยอัตโนมัติ”


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *