ขยายเลเวลอาชีพ Extended Class

ขีดจำกัดเลเวลสูงสุดของอาชีพ Extended Class จะได้ถูกขยายไปจนถึง Base Lv. 185 และ Job Lv. 65
ส่วน Doram เป็น Base Lv. 185 และ Job Lv 55 นอกจากการขยายเลเวลแล้ว ยังมีการปรับขยายเลเวลของสกิลส่วนหนึ่ง
และตาราง EXP ของ Extended Class ที่มีเลเวลตั้งแต่ 1 – 175 นั้นยังถูกปรับเปลี่ยนอีกด้วย

การเปลี่ยนแปลงสกิลของ Extended Class

ในการอัปเดตครั้งนี้มีการปรับเปลี่ยนสูตรของสกิลหลายๆอาชีพใน Extended Class และมีบางส่วนที่ขยายเลเวลสกิล แถม Super Novice ยังมีการเพิ่มสกิลใหม่เข้ามาอีก 3 สกิล


Ninja

Dagger Throwing Practice

– แก้ไขการคำนวนดาเมจ Throw Shuriken/Throw Kunai/Throw Huuma Shuriken เพิ่มเติมจากเดิมคำนวณเฉพาะอาวุธประเภทดาวกระจาย เป็น คำนวณรวมในดาเมจประเภทกายภาพแทน


Exploding Dragon

– เพิ่มระยะเวลาร่ายแบบคงที่ขึ้นจาก 0.6 เป็น 0.8 วินาที

– ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลงจาก 2.4 เป็น 2 วินาที

– เพิ่ม Cooldown Skill เป็น 0.3 วินาที

– ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลลงจาก 2 เป็น 0.5 วินาที


First Wind

– ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลงจาก 0.8 เป็น 0.3 วินาที

– ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลงจาก 3.2 เป็น 1.2 วินาที

– เปลี่ยนการแสดงผลความเสียหายเป็น 5 ครั้ง


Haze Slasher

– เพิ่ม Cooldown Skill เป็น 0.5 วินาที

– สกิลนี้จะไม่มีดีเลย์หลังการใช้สกิลอีกต่อไป

– ใช้ SP 8 หน่วยทุกเลเวลสกิล

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 300%Atk ที่เลเวล 10

– เปลี่ยนการแสดงผลความเสียหายเป็น 2 ครั้ง


Lightning Jolt

– ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลงจาก 0.8 วินาที เป็น 0.3 วินาที

– ลดระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลงจาก 3.2 วินาที  เป็น 1.7 วินาที

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 600%Matk ที่เลเวล 5

– เปลี่ยนการแสดงผลความเสียหายเป็น 3 ครั้ง


Shadow Slash

– สกิลนี้จะไม่มี Global Cooldown อีกต่อไป

– ใช้ SP 14 หน่วย ที่สกิลเลเวล 5

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 800%Atk ที่เลเวล 5

– แสดงผลความเสียหายเป็น 3 ครั้ง


Snow Flake Draft

– ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ถูกเปลี่ยนเป็น 0.8 วินาที ทุกเลเวลสกิล

– ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันลดลงจาก 3.2 วินาที เป็น 2.5 วินาที ที่สกิลเลเวล 5

– เพิ่ม Cooldown Skill 0.3 วินาที

– ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลลงจาก 2 วินาที เป็น 0.5 วินาที

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 900%Matk ที่เลเวล 5

– เปลี่ยนการแสดงผลความเสียหายเป็น 5 ครั้ง


Throw Huuma Shuriken

– ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่ลงจาก 0.6 วินาที เป็น 0.5 วินาที

– ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันถูกเปลี่ยนเป็น 1 วินาทีทุกเลเวลสกิล

– ลดดีเลย์หลังการใช้สกิลลงจาก 2 วินาที เป็น 0.5 วินาที

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 1200%Atk ที่เลเวล 5

– ใช้ SP ลดลง 5 หน่วยทุกเลเวล

– เปลี่ยนจากสกิลพื้นที่ เป็นสกิลเป้าหมาย


Throw Kunai

– เปลี่ยนวิธีการคำนวณดาเมจจากเดิม (Atk + พลังโจมตีKunai) x ดาเมจสกิล% – (พลังป้องกัน + พลังป้องกันจากstat) เป็น วิธีการคำนวนดาเมจจากสกิลทั่วไป + (พลังโจมตีKunai และ Dagger Throwing Practice)

– ปรับเพิ่มความเสียหายของสกิลขึ้นสูงสุด 500%Atk ที่เลเวล 5

– สกิลนี้จะไม่มีดีเลย์หลังการใช้สกิลอีกต่อไป

– ใช้ SP 10 หน่วยทุกเลเวลสกิล

– เพิ่ม Cooldown Skill 0.2 วินาที


Throw Shuriken

– แก้ไขวิธีการคำนวณดาเมจเป็นวิธีการคำนวณแบบปกติ

– ปรับแก้ความเสียหายของสกิลเป็นสูงสุด 150%Atk ที่เลเวล 5

– ใช้ SP 5 หน่วย ทุกเลเวลสกิล


Wind Blade

– สกิลนี้จะไม่มีดีเลย์หลังการใช้สกิลอีกต่อไป


Kagerou&Oboro (Max Level 185 / Job 65)

Cross Slash

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– เปลี่ยน Cooldown Skill เป็น 3.1 วินาที ที่สกิลเลเวล 10

– ผลของสกิลเปลี่ยนเป็น ‘กายภาพระยะไกล’

– เปลี่ยนสูตรความเสียหายสกิลเป็น dmg = ATK [ (Skill Lv. x 200 ) x BaseLV.ของผู้ใช้สกิล/100 ] %

 • ศัตรูที่โดนสกิล Cross Slash จะติดสถานะ [Cross Wound] เป็นเวลา 3 วินาที ตลอดระยะเวลาที่ผลของสถานะ Cross Wound อยู่ ถ้าโดนสกิล Cross Slash อีกครั้ง จะเกิด dmg เพิ่มเติมเท่ากับ ATK (Skill Lv x BaseLV ) % จากดาเมจของ Cross Slash


Earth Charm

– เมื่อรวบรวม Charm 10 ea เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูธาตุ Wind 30%

 • เมื่อรวบรวม Earth Charm ครบ 10 ครั้ง อาวุธจะไม่กลายเป็นธาตุ Earth อีกต่อไป

Fire Charm

– 1 Fire Charm เพิ่ม Damage สกิล Blaze Shield เป็น 20 %

– 1 Fire Charm เพิ่ม Damage สกิล Exploding Dragon เป็น 100 %

– เมื่อรวบรวม Charm 10 ea เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูธาตุ Earth 30%

 • เมื่อรวบรวม Fire Charm ครบ 10 ครั้ง อาวุธจะไม่กลายเป็นธาตุ Fire อีกต่อไป

Ice Charm

– 1 Ice Charm เพิ่ม Damage สกิล Freezing Spear เป็น 20 %

– 1 Ice Charm เพิ่ม Damage สกิล Snow flake Draft เป็น 100 %

– เมื่อรวบรวม Charm 10 ea เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูธาตุ Fire 30%

 • เมื่อรวบรวม Ice Charm ครบ 10 ครั้ง อาวุธจะไม่กลายเป็นธาตุ Water อีกต่อไป

Wind Charm

– 1 Wind Charm เพิ่ม Damage สกิล Lightning Jolt เป็น 20 %

– 1 Wind Charm เพิ่ม Damage สกิล First Wind เป็น 100 %

– เมื่อรวบรวม Charm 10 ea เพิ่ม Damage ทางกายภาพต่อศัตรูธาตุ  Water 30%

 • เมื่อรวบรวม Wind Charm ครบ 10 ครั้ง อาวุธจะไม่กลายเป็นธาตุ Wind อีกต่อไป

 


Kunai Explosion

– เพิ่มพื้นที่แสดงผลสกิลจาก 3×3 เป็น 5×5

– เปลี่ยนจากสกิลพื้นที่ เป็นสกิลเป้าหมาย

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล

ATK [ { (พลังโจมตีจาก Explosive Kunai + (DEX /4 ) ) x ( Kunai Explosion Lv. ) x (Dagger Throwing Practice Lv. x 0.4 ) } x (BaseLV.ของผู้ใช้สกิล/100) }] % + ATK [(JobLV x 10)]%


Kunai Splash

– เมื่อใช้งานสกิล สูญเสียคุไน ที่ติดตั้งอยู่จาก 8 ea เป็น 2 ea

– ปรับสูตรดาเมจสกิล = ATK [ { (Skill Lv. x 50 ) + (Skill Lv. Dagger Throwing Practice x 20) } x (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ]% 

– ธาตุการโจมตีจะใช้ธาตุของ Kunai

– เปลี่ยนจากการโจมตีพิเศษเป็นสกิลที่คำนวณตามสูตรทั่วไป


Shadow Warrior

– เมื่อเข้าสู่สถานะ Shadow Warrior

 • เพิ่ม Damage Kunai Explosion 20%
 • เพิ่ม Damage Kunai Splash 20%
 • เพิ่ม Damage Cross Slash 20%
 • เพิ่ม Damage Swirling Petal 20%

Swirling Petal

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันถูกเปลี่ยนเป็น 1.5 วินาที ทุกเลเวลสกิล

– ดีเลย์หลังการใช้สกิลลดลงจาก 1 วินาที เป็น 0.5 วินาที ทุกเลเวลสกิล

– ระยะร่ายสกิลถูกเปลี่ยน เป็น 11 ช่อง ทุกเลเวลสกิล

– เปลี่ยนจากสกิลพื้นที่ เป็นสกิลเป้าหมาย

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล = ATK [ { ( Skill Lv. x 150 ) + ( STR X 5 ) + (Throw Huuma Shuriken Lv. x 100 ) } X ( BaseLv.ของผู้ใช้สกิล/100 ) ] %


Rebellion (Max Level 185 / Job 65)

Dragon Tail

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันเพิ่มขึ้นและสูงสุดที่ 3.0 วินาที

– Cooldown Skill ลดลงเป็น 3.5 วินาที

– ดีเลย์หลังการใช้สกิลลดลงเป็น 1.0 วินาที

– เปลี่ยนจากสกิลร่ายใส่ตนเอง เป็นร่ายสกิลใส่เป้าหมาย

** เมื่อยิง Missile ใส่เป้าหมายโดยรอบเพื่อทำดาเมจทางกายภาพระยะไกลตามสูตรดาเมจ 1

 • ATK [ { ( Skill Lv. X 200 ) + 500 } X (Base Lv.ผู้ใช้สกิล/100) ] %

** เมื่อใช้สกิลกับเป้าหมายที่ติด Crimson Marker ที่ตัวเองใช้ จะทำดาเมจทางกายภาพระยะไกลตามสูตรดาเมจ 2

 • ATK [ { ( Skill Lv. X 400 ) + 1000 } X (Base Lv.ผู้ใช้สกิล/100) ] %


Fire Dance

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– เปลี่ยนวิธีคำนวณความเสียหายสกิล

 • ATK [ { ( Skill Lv X 100 + 200) + ( Skill Lv Desperado x 20 ) } X (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ] %

– ปรับค่าการใช้ SP ใหม่เริ่มต้นที่ 13 และเพิ่มขึ้น 3 ทุก ๆ เลเวล


God’s Hammer

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– Cooldown Skill ลดลงเป็น 20 วินาที

– ดีเลย์หลังการใช้สกิลลดลงเป็น 0.5 วินาที

– ขอบเขตดาเมจสกิลเพิ่มเป็น 7 x 7 ช่องที่เลเวลสกิล 6

– ระยะร่ายสกิลถูกเปลี่ยน เป็น 11 ช่อง ทุกเลเวลสกิล

– สกิลนี้จะไม่ทำให้ศัตรูติดสถานะ Stun อีกต่อไป

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล หากเป้าหมายไม่ได้ติด [Crisom Marker] ของตนเอง

 • ATK [ { ( ( Skill Lv X 100 ) + ( 150 X จำนวน coin ที่ใช้) ) } X (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ] %

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล หากเป้าหมายติด [Crisom Marker] ของตนเอง

 • ATK [ { ( ( Skill Lv X 100 ) + ( 400 X จำนวน coin ที่ใช้) ) } X (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ] %


Round Trip

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– ใช้ SP เพิ่มขึ้น 10 ที่เลเวลสูงสุด

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล

 • ATK [ {(Skill Lv X 200) + 500} X (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ] %

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายเพิ่มเติมหากเป้าหมายเกิดการ Knock Back และปะทะเข้ากับกำแพง

 • ATK [ (Skill Lv X 150) X (Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100) ] %


Vanishing Buster

– เพิ่มเลเวล สกิล จาก 5 เป็น 10

– ระยะเวลาร่ายแบบคงที่ถูกเปลี่ยนเป็น 0.7 วินาที ทุกเลเวลสกิล

– ระยะเวลาร่ายแบบแปรผันถูกเปลี่ยนเป็น 1.0 วินาที ทุกเลเวลสกิล

– Cooldown Skill ลดลงเป็น 1.6 วินาที

– ดีเลย์หลังการใช้สกิลเพิ่มเป็น 0.4 วินาที

– เปลี่ยนวิธีคำนวณเพิ่มความเสียหายสกิล

 • ATK [ { ( Lv. skill X 100 ) + 1500 } X ( Base Lv.ของผู้ใช้สกิล/100 ) ] %


Super Novice (Max level 185 / Job 65)

– เพิ่มโบนัส HP 50 หน่วยทุกๆ 1 เลเวล

– เพิ่มโบนัส SP 5 หน่วยทุกๆ 1 เลเวล

– สกิลที่เพิ่มขึ้นมา

 • Auto Guard
 • Shield Charge
 • Shield Boomerang
 • Vigor Explosion
 • Zen
 • Aspersion
 • Magnificat
 • Lord of Vermilion
 • Storm Gust
 • Meteor Storm
 • Snatcher
 • Steal Coin
 • Back Stab
 • Raid
 • Land Mine
 • Beastbane
 • Poison React
 • Venom Dust
 • Venom Splasher
 • Repair Weapon

 

– สกิลใหม่ที่ถูกเพิ่มเข้ามา

Break Through

Passive Skill

ทักษะการฝึกร่างกายขั้นสุดยอดที่ได้รับจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเรียนรู้สกิล จะทำให้ MHP, MSP, ATK, ผลของ Heal ที่ได้รับ เพิ่มขึ้น
[Lv 1] : ATK 15, MHP 350, MSP 30, ผลของ Heal ที่ได้รับ+2%
[Lv 2] : ATK 30, MHP 700, MSP 60, ผลของ Heal ที่ได้รับ+4%
[Lv 3] : ATK 45, MHP 1050, MSP 90, ผลของ Heal ที่ได้รับ+6%
[Lv 4] : ATK 60, MHP 1400, MSP 120, ผลของ Heal ที่ได้รับ+8%
[Lv 5] : ATK 100, MHP 2000, MSP 200, ผลของ Heal ที่ได้รับ+10%


 

Transcendence

Passive Skill

ทักษะการฝึกจิตขั้นสุดยอดที่ได้รับจากการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อเรียนรู้สกิล จะทำให้ MHP, MSP, MATK, ผลของ Heal เพิ่มขึ้น
[Lv 1] : MATK 15, MHP 350, MSP 30, ผลของ Heal+3%
[Lv 2] : MATK 30, MHP 700, MSP 60, ผลของ Heal+6%
[Lv 3] : MATK 45, MHP 1050, MSP 90, ผลของ Heal+9%
[Lv 4] : MATK 60, MHP 1400, MSP 120, ผลของ Heal+12%
[Lv 5] : MATK 100, MHP 2000, MSP 200, ผลของ Heal+15%


 

Help Angel !

Active Skill

ทำให้รู้สึกได้ถึงดวงจิตของนางฟ้าที่อยากจะช่วยชีวิต Novice ที่ตกอยู่ในอันตราย
ฟื้นฟู HP, SP ของสมาชิกในปาร์ตี้ รวมถึงผู้ใช้สกิลที่อยู่ภายในขอบเขต 15X15
[Lv 1] : ปริมาณฟื้นฟู HP ต่อวินาที : 1000, ปริมาณฟื้นฟู SP ต่อวินาที : 350 ระยะเวลา : 20 วินาที, Cooldown : 300 วินาที

Skill Effect


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *