อัปเดตลิสต์การ์ดที่สามารถเปิดหาได้จาก Old Card Album, Magic Card Album และ Sealed Card
อัปเดตวันที่ 21 กันยายน 2566

Abandoned Teddy Bear Card
Agav Card
Airship Raid Card
Alnoldi Card
Alphoccio Card
Ancient Megalith Card
Ancient Stalactic Golem Card
Ancient Stone Shooter Card
Ancient Tree Card
Ancient Tri Joint Card
Ancient Wootan Shooter Card
Ancient Wootan Shooter Card
Angra Mantis Card
Antique Book Card
Aqua Elemental Card
Arc Elder Card
Arhi Card
Aunoe Card
Baba Yaga Card
Banaspaty Card
Banshee Card
Banshee Master Card
Beholder Master Card
Bellare Card
Big Bell Card
Big Ben Card
Blut Hase Card
Bradium Golem Card
Brown Rat Card
Bungisngis Card
Butoijo Card
Celia Card
Cendrawasih Card
Cenere Card
Centipede Card
Centipede Larva Card
Chaotic Baphomet Junior Card
Chaotic Ghostring Card
Chaotic Hunter Fly Card
Chaotic Killer Mantis Card
Chaotic Mantis Card
Chaotic Poporing Card
Chaotic Side Winder Card
Chaotic Stem Worm Card
Charge Basilisk Card
Chen Card
Cobalt Mineral Card
Colorful Teddy Bear Card
Comodo Card
Cornus Card
Corrupted Raydric Archer Card
Corrupted Raydric Card
Corrupted Sting Card
Corrupted Wanderer Card
Coyote Card
Creepy Demon Card
Curupira Card
Dancing Marionette Card
Dark Pinguicula Card
Dark Shadow Card
Decorated Evil Tree Card
Dio Anemos Card
Dolomedes Card
Dolor Card
DR815 Card
Draco Card
Draco Egg Card
Drosera Card
Duneyrr Card
E EA2S Card
Echio Card
E-EA1L Card
Eggring Card
Elite Revolver Buffalo Bandit Card
Elite Scimitar Buffalo Bandit Card
Elite Shotgun Buffalo Bandit Card
Enchanted Amdarais Card
Enchanted Archer Skeleton Card
Enchanted Skeleton Card
Enchanted Soldier Skeleton Card
Engkanto Card
Evil Dwelling Box Card
Evil Shadow Card
Exploration Rover Turbo Card
Faceworm Card
Faceworm Egg Card
Faceworm Larva Card
Faithful Manager Card
Fallen Life Card
Fanat Card
Faymont Card
Fire Bug Card
Fire Condor Card
Fire Frilldora Card
Fire Golem Card
Fire Sandman Card
Flame Ghost Card
Flame Skull Card
Flamel Card
Frozen Gargoyle Card
Frozen Wolf Card
Fruit Pom Spider Card
Furious Gazeti Card
Furious Hero Card
Furious Ice Titan Card
Furious Ninetail Card
Furious Snowier Card
Gaster Card
Gazeti Card
GC109 Card
Geffen Bully Card
Geffen Gangster Card
Geffen Shoplifter Card
Gertie Card
Grass Fabre Card
Greater Bellare Card
Greater Sanare Card
Green Cenere Card
Hardworking Pitman Card
Headless Mule Card
Heart Hunter Card
Heavy Metaling Card
Hell Apocalypse Card
Hell Poodle Card
Hilsrion Card
Hodremlin Card
Human Chimera Card
Hunter Desert Wolf Card
Iara Card
Ice Titan Card
Ifodes Card
Immortal Commander Card
Imp Card
Isilla Card
Jaguar Card
Jejeling Card
Ju Card
Jungle Mandragora Card
Khalitzburg Knightage Card
Kick and Kick Card
Kick Step Card
Knocker Card
Kuro Akuma Card
Leaf Lunatic Card
Les Card
Licheniyes Card
Lichtern Blue Card
Lichtern Green Card
Lichtern Red Card
Lichtern Yellow Card
Little Fatum Card
Living Dead Card
Luciola Vespa Card
Magmaring Card
Malicious Baby Ghost Card
Manananggal Card
Mangkukulam Card
Marsh Arclouse Card
Material Chimera Card
Matt Drainliar Card
Mavka Card
Menblatt Card
Miming Card
Mini Octopus Card
Muscipular Card
Mutant Dolor Card
Mutant Plaga Card
Mutant Twin Caput Card
Mutant Twin Caput Card
Mutant Venenum Card
Naga Card
Neo Punk Card
Nepenthes Card
Nightmare Ancient Mummy Card
Nightmare Arclouse Card
Nightmare Mimic Card
Nightmare Minorous Card
Nightmare Mummy Card
Nightmare Time Keeper Card
Nightmare Verit Card
Novice Poring Card
Odoric Card
Ominous Assaulter Card
Ominous Freezer Card
Ominous Heater Card
Ominous Pemeter Card
Ominous Solider Card
Ordre Card
Parus Card
Payon Soldier Card
Petal Card
Phylla Card
Pinguicula Card
Piranha Card
Plaga Card
Pom Spider Card
Pot Dofle Card
Prison Breaker Card
Ragged Zombie Card
Randel Card
Rata Card
Red Eruma Card
Repair Robot Turbo Card
Resentful Archer Skeleton Card
Resentful Bongun Card
Resentful Munak Card
Resentful Sohee Card
Revolver Buffalo Bandit Card
Rhyncho Card
Rigid Blazer Card
Rigid Earth Deleter Card
Rigid Explosion Card
Rigid Kaho Card
Rigid Lava Golem Card
Rigid Nightmare Terror Card
Rigid Sky Deleter Card
Rock Step Card
Roween Card
Sanare Card
Scaraba Card
Scimitar Buffalo Bandit Card
Scout Basilisk Card
Scrap Robots Card
Sedora Card
Seeker Card
Shotgun Buffalo Bandit Card
Sinister Dwelling Obsidian Card
Siorava Card
Siroma Card
Snowier Card
Soul Fragment Card
Sropho Card
Stapo Card
Step Card
Sweet Nightmare Card
Sweet Roda Frog Card
Taffy Card
Tatacho Card
Tikbalang Card
Tiyanak Card
Toucan Card
Trans Spore Card
Trentini Card
Truthful Wizard Card
Uzhas Card
Vanberk Card
Venenum Card
Vicious Cookie Card
Wakwak Card
Watcher Card
White Knight Card
Wild Hornet Card
Wood Goblin Card
Zakudam Card
Zombie Guard Card
Zombie Slaughter Card

 


Bomi Card
Dark Faceworm Card
Dwigh Card
Fay Kanavian Card
Gigantes Card
Irene High Elder Card
True Alphoccio Basil Card
True Cecil Damon Card
True Celia Alde Card
True Chen Lio Card
True Eremes Guile Card
True Flamel Emure Card
True Gertie Wie Card
True Howard Alt-Eisen Card
True Kathryne Keyron Card
True Margaretha Sorin Card
True Randel Lawrence Card
True Seyren Windsor Card
True Trentini Card
Undead Knight of Agony Card
Undead Knight of Grudge Card
Weakened Fenrir Card

 


Sealed Gioia Card
Sealed High Priest Card
Sealed High Wizard Card
Sealed Nightmare Amon Ra Card
Sealed Shiny Teddy Bear Card
Sealed Tao Gunka Card
Sealed Thanatos Card

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *