เงื่อนไขเลเวล : 40 ขึ้นไป
ทำได้อีกครั้ง : 7 วันหลังสำเร็จเควส

การทำเควสระบบ Part Time เพื่อสามารถรับใบ Buying Store 1 Day Parttime หรือ Vending 1 Day Parttime ได้
โดยจะมีทั้งหมด 3 ระดับแลกความยากจะแตกต่างกันไปด้วย
เริ่มต้นเควสให้ไปยังเมือง Alberta ทางเข้าสมาคมพ่อค้า (เปลี่ยนอาชีพ Merchant)

เมือเข้ามาแล้วให้ลงมายังด้านล่างเพื่อพบ กับ Masha เพื่อรับเควส
โดยเควสจะมีทั้งหมด 3 ระดับได้แก่

 1. เควสพื้นฐาน : เป็นเควสประเภทส่งของตามเมือง จะได้ใบ Parttime Lv.1
 2. เควสทั่วไป : จะเป็นเควสตามหา NPC จะได้ใบ Parttime Lv.2
 3. เควสเดี่ยว : จะเป็นเควสล่ามอนสเตอร์ จะได้ใบ Parttime Lv.3
 4. เควสพื้นฐาน : จะเป็นการส่งของตามเมืองต่างๆ โดย NPC จะทำการสุ่มทั้งหมด 4 เมืองดังนี้
 5. เมือง Prontera พิกัด Prt_in 56 57
  – เมือง Payon พิกัด 140 174
  – เมือง Comodo cmd_in พิกัด 128 171เมือง Aldebaran พิกัด aldeba_in พิกัด 97 55
  – เมือง Morocc พิกัด morocc 162 258

 

เมื่อได้รับ Receipt แล้วให้กลับไปคุยกับ Masha จะได้รับใบ Buying Store 1 Day Parttime หรือใบ Vending 1 Day Parttime ขึ้นอยุ่กับเควสที่เรารับว่าจะเลือกไอเทมชิ้นไหน

 1. เควสทั่วไป : โดยเควสนี้จะเป็นการไปหา NPC ตามพื้นที่ต่างๆ เพื่อทำภาระกิจ

 

ภาระกิจระดับ 3 : กำจัดมอนสเตอร์
โดยภาระกิจที่สามจะเป็นการล่ามอนสเตอร์ตามที่ NPC กำหนดจะได้เป็นแบบการสุ่ม

เมื่อทำภาระกิจสำเร็จให้คุยกับ Sheep เพื่อรับ Receipt

 

เมื่อได้ Receipt แล้วให้กลับไปคุยกับ Masha เพื่อรับของรางวัลสำรับเควส

ถ้าหากต้องการหาซื้อใบอีกให้เลือกที่หัวข้อ “แก้ปัญหาด้วยเงิน”
โดยราคาจะมีทั้งหมดตามระดับต่างๆ

 1. LV. 1 ใช้ 500,000 Zeny
 2. LV. 2 ใช้ 1,000,000 Zeny
 3. LV. 3 ใช้ 1,500,000 Zeny

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *