ตัวละครที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ ทุกอาชีพและต้องมี Lv. 50 ขึ้นไป

13 สิงหาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 27 สิงหาคม 2563 (05:59 น.)

ของรางวัลกิจกรรม มีโอกาศสุ่มได้
White Slim Potion 30 ea.
Honey Pancake 5 ea.
Anodyne 5 ea.
Royal Jelly 5 ea.
Yggdrasil Seed 5 ea.
Dead Branch 10 ea.
Yggdrasil berry 1 ea.
Old Blue Box 1 ea.
Old Purple Box 1 ea.
Old Card Album 1 ea.
Costume Love Cheeks 1 ea.


You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *