Patch Update 03/06/2563

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr
รายละเอียดการปรับปรุงมีดังนี้
1. เพิ่ม Channel Chaos เป็น A,B
หลังจากได้มีการเปิดเซิฟเวอร์ Sakray ให้นักผจญภัยได้ร่วมทดสอบ แล้วได้รับความร่วมมือจากนักผจญภัยจำนวนมาก เราจึงนำผลการทดสอบไปพัฒนาต่อและได้นำมาใช้ในการ MA ครั้งนี้ นักผจญภัยจะสามารถเล่นอยู่ใน เซิฟเวอร์ Chaos ได้ทั้ง 2 Channel โดยข้อมูลตัวละครเป็นอันเดียวกัน
*****
และเนื่องจากมีการเพิ่มระบบ Channel ขึ้นมา ทั้งนี้ทางทีมงานมีความจำเป็นต้องปิดระบบการสร้างตัวละครชั่วคราวในเซิร์ฟเวอร์ Chaos เพื่อประเมินความเสถียรของเซิร์ฟเวอร์ โดยหากเปิดตามปกติจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
(โดยไอดีที่มีตัวละครในเซิฟ Chaos อยู่ก่อนหน้านี้แล้วจะสามารถสร้างได้ปกติ , ไอดีใหม่ที่ไม่เคยสร้างตัวละครมาก่อน จะไม่สามารถสร้างได้)
*****
2. แก้ไขปัญหา Login เซิฟเวอร์ Thor
เราได้มีการขยายเพิ่มปริมาณการจุผู้เล่นให้มากขึ้น ทั้งนี้เพื่อหวังว่าผู้เล่นจะเข้าล็อคอินได้ง่ายขึ้น
3. มีแจกไอเท็มตามรายการดังนี้
3.1 แจกรางวัล Pre-Register
3.2 ชดเชยผู้เล่นที่พบปัญหาจากอีเว้นการเติมเงินล่วงหน้า
3.3 แจกไอเท็ม CBT Levelup สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับ
3.4 ของรางวัลเปิดเซิฟเวอร์ใหม่ Freya และ Sarah
สำหรับของรางวัล
– เข้าร่วมการทดสอบเซิร์ฟเวอร์ Sakray
– ปิดปรับปรุงฉุกเฉินในช่วงเปิดเกม
สำหรับของรางวัลอีเว้นท์ เลเวล 80 ของเซิฟเวอร์ Freya, Sarah, Loki
ทีมงานจะทำการแจกอีกครั้งในภายหลังขออภัยในความไม่สะดวกด้วยค่ะ