เหล่านักผจญภัยทั้งหลาย จงจัดการบอสที่แข็งแกร่งเหล่านั้น เพื่อหาใบคราฟไอเท็มหลากหลายยระดับ

รายการใบคราฟที่มีโอกาสได้รับจากการเปิด Mysterious Combination Bundle

และรายละเอียดวัตถุดิบที่ใช้ในการคราฟไอเท็ม

หมายเหตุ : รายการใบคราฟที่มีโอกาสได้รับจาก Mysterious Combination Bundle จะถูกอัพเดทลิสต์ทุกๆเดือนธันวาคมของทุกปี


Mysterious Combination Bundle

~ Update List 14.12.2023 ~

 

ใบคราฟ วัตถุดิบ
 Zelumium Shadowdecon ไอเท็มส่วนประกอบ
[Not For Sale] Vassalage Necklace 100 100 Piece of Queen’s Wing x600ea
[Not For Sale] Raphin P. Necklace [1] 100 100 Pocket Watch x300ea
[Not For Sale] Tohil’s Shoes [1] 100 100 Knotted Letter x300ea
[Not for Sale] Eye Patch Of Power 100 100 Broken Crown x300ea
[Not for Sale] Brooch of Matador [1] 100 100 Darkred Scale Piece x300ea
[Not for Sale] Military Boots TH [1] 100 100 Piece Of Bone Armor x300ea
[Not for Sale] Black Mithril Guard [1] 100 100 Orc Warlord Token x600ea
[Not For Sale] Hunting Scarf [1] 60 60 Scale Of Red Dragon x300ea
[Not For Sale] Diabolus Wing [1] 60 60 Will of Red Darkness x300ea
[Not For Sale] Transformation Towel [1] 60 60 White Snake’s Tear x300ea
[Not For Sale] Fenrir Chain [1] 60 60 Fragment of Rossata Stone x300ea
[Not For Sale] Rotten Garden Knife [4] 50 50 Broken Horn x600ea
[Not For Sale] Phreeoni Wing [1] 50 50 Ice Scale x300ea
[Not For Sale] Glittering Meow Meow Choker [1] 50 50 Ba Gua x300ea
[Not For Sale] Rasen Huuma’s Orb [1] 50 50 Knotted Letter x300ea

 


Mysterious Combination Bundle

 

ใบคราฟ วัตถุดิบ
Zelumium Shadowdecon ไอเท็มส่วนประกอบ
[Not for Sale] Raven Of Tomb Combination 100 100 Piece of Shield x300 ea
[Not For Sale] The Spirit Of World Combination 100 100 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Flutter Butterfly Combination 100 100 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Bastawtozaq Heart Combination 100 100 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Fairy Leaf Powder Combination 100 100 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Hunting Shoes Combination 60 60 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Vassalage Ring Combination 60 60 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Doram Shield Combination 60 60 Darkred Scale Piece x300 ea
[Not For Sale] Inception Ring Combination 60 60 Ice Scale x300 ea
[Not For Sale] Fallen Warrior’s Shield Combination 60 60 Gem Stone x300 ea
[Not For Sale] Ancient Hero Boots Combination 60 60 Mother’s Nightmare x300 ea
[Not For Sale] Keraunos Combination 60 60 Pocket Watch x300 ea
[Not For Sale] Exotic Temporal Boots Combination 60 60 Fang of Garm x480 ea
[Not For Sale] Subject Cape Combination 50 50 Broken Crown x200
[Not For Sale] Temporal Armor Combination 50 50 Valhala’s Flower x250 ea
[Not For Sale] Anti-Magic Manteau Combination 30 30 Darkred Scale Piece x300 ea
[Not For Sale] Geffen Magic Muffler Combination 30 30 Ice Scale x300 ea
[Not For Sale] Ancient Hero Weapon Combination 25 25 Loki’s Whispers x200 ea
[Not For Sale] Giant Snake Breath Combination 15 15 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not for Sale] Poring Sunglasses K+ Combination 15 15 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Smoky Transform Hat Leaf Combination 15 15 Piece Of Bone Armor x600 ea
[Not For Sale] Shining Trapezohedron Combination 15 15 Orc Warlord Token x600 ea
[Not For Sale] Thorn Staff of Darkness Combination 15 15 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Glast Heim Spectator Combination 15 15 Mother’s Nightmare x300 ea
[Not For Sale] Lunatic Family Balloon Combination 15 15 Knotted Letter x300 ea
[Not For Sale] Fallen Warrior Armor Combination 15 15 Piece Of Bone Armor x300 ea
[Not for Sale] Fumi Fan Combination 15 15 Orc Warlord Token x300 ea
[Not For Sale] Thornbush Hairband Combination 15 15 Valhala’s Flower x300 ea
[Not For Sale] Cursed Mad Bunny Combination 15 15 Scale Of Red Dragon x300 ea
[Not For Sale] Luminous Blue Stone Combination 15 15 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Book of the Sun God Combination 15 15 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not For Sale] Officer’s Hat Combination 15 15 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Menblatt Wing Manteau Combination 15 15 Orc Warlord Token x300 ea
[Not For Sale] Lapine Shield Combination 15 15 Masque of Tutankhamen x300 ea
[Not For Sale] Kafra Uniform Combination 15 15 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Sprint Gloves Combination 10 10 Young Twig x300 ea
[Not for Sale] Poring Sunglasses K Combination 10 10 Broken Crown x300 ea
[Not For Sale] Isabella Carrot Combination 10 10 Piece of Shield x300 ea
[Not For Sale] Silk Hat of Earth Combination 10 10 Young Twig x300 ea
[Not For Sale] Hunting Cap of Gust Combination 10 10 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Knit Cap Of Water Combination 10 10 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Cookie Hat Combination 10 10 Valhala’s Flower x600 ea
[Not For Sale] Elemental Crown Combination 10 10 Fragment of Rossata Stone x300 ea
[Not For Sale] Feeling of Love Combination 10 10 Ba Gua x300 ea
[Not For Sale] Sting Silk Ribbon Combination 10 10 Fang of Garm x480 ea
[Not For Sale] Whistle Combination 10 10 Mother’s Nightmare x600 ea
[Not For Sale] Indigo Rear Ribbon Combination 10 10 Knotted Letter x600 ea
[Not For Sale] Kafra Employee Band Combination 10 10 Piece Of Bone Armor x600 ea
[Not For Sale] Candy Bag Backpack Combination 10 10 Orc Warlord Token x150 ea

 


วิธีหลอมแร่

จะเป็นการใช้แร่ Rough Zelunium, Rough Shadowdecon จำนวนชนิดละ 20 ชิ้น ไปแลกซื้อเป็น Zelunium และ Shadowdecon

ที่ NPC ตามห้องอัพเกรดอาวุธสถานที่ต่างๆ

NPC Satana พิกัด alberta_in 24/63

NPC Polinn Polath พิกัด prt_in 64/57

NPC Marik Meloy พิกัด morocc_in 64/37

NPC Jihu Jeyorr พิกัด payon 142/179 

NPC Dimille Maar พิกัด yuno_in01 164/31

NPC Galan Gweniha พิกัด ein_in01 30/88

NPC Nemill Newton พิกัด lhz_in02 275/23➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/

➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *