📢 รายการอัพเดต วันที่ 14 ธันวาคม 2566 📢

 

✨ Update

 • Combination System Update (14 Dec 2023) (CLICK)

 • 2023 Snow Flower Festival [14 ธ.ค. 2566 – 11 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

✨ Event

 • New Year Adventure [30 พ.ย. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

📝 รายการเพิ่มเติม

 • เพิ่มฟังก์ชันปุ่มถอดอุปกรณ์ Shadow และ Costume

 • ใช้งานแมพหิมะ
 • สิ้นสุดกิจกรรมลอยกระทง ลบไอเท็มกิจกรรม ลบความสามารถจำกัดเวลาของไอเทมกิจกรรม

 

⚙️ รายการแก้ไข

 • แก้ไขเมื่อไอเทมเหล่านี้ดรอปแล้วเสาแสงปรากฏ
  • Jewgoliant Card
  • Angelgolt Card
  • Bone Ferus Card
  • Bone Acidus Card
  • Bone Detardeurus Card
 • แก้ไขเควส EP 15.2 สามารถดำเนินการต่อได้ตามปกติ
 • แก้ไขการทำงานของไอเท็ม Alchemist Shadow Shoes ให้ถูกต้อง เมื่อสวมใส่ Alchemist Shadow Shoes อยู่ และใช้สกิล Slim Potion Pitcher จะเพิ่มผลฟื้นฟูขึ้น 30%
 • แก้ไขชื่อของไอเท็มดังต่อไปนี้
  • Magical Stone เป็น Magical Stone(Manuk)
  • Magical Stone Ring เป็น Magic Stone Ring(Splendide)
 • แก้ไขการทำงานของสกิล Empty Shadow ให้สามารถลบสกิล Max Pain ได้ปกติ
 • แก้ไขการทำงานของไอเท็ม [Event] Dragon Horn เมื่อรับ Kafra Buff ระหว่าง Cooldown จะต้องจ่าย Silvervine 2 ea

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *