📢 รายการอัปเดต วันที่ 22 เมษายน 2564

หมดเวลา
กิจกรรมสงกรานต์ ถูกนำออกจากเกม
เอฟเฟค เพิ่มการฟื้่นฟู ของ ไอเทม Kannam on Head ถูกลบ ออก

แก้ไข
แก้ไขคำอธิบาย ของ Imperial Feather
แก้ไขคำอธิบาย ของ Royal Guard Shadow Weapon

แจกไอเทม Costume Purificatory Mask ให้ทุกไอดี เพื่อใช้ป้องกัน โรค Covid-19 ไปหน้ารายละเอียดกิจกรรม คลิก

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *