📢รายการอัปเดต วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565📢

✨ Update

 • In Love Scroll (Link)
 • Daily Login February (Link) 
 • Update Lapine Box (Link)
 • Update Holgren’s Shadow Smelting Hammer (Link)
 • Update Shadow Random Box Option (Link)

✨ แก้ไข

 • แก้ไขการแลกเปลี่ยน New Premium Lubricant จาก Npc Lubricant Exchange Tx14 ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาเมื่อสวมใส่ ไอเทม / Card ที่ ได้ที่รับ สกิล ต่างๆ เมื่อสวมใส่แล้วแสดงในช่องสกิล จะมี ปุ่มลูกศร เพิ่ม/ลด เลเวล ให้แสดงผลให้ถูกต้อง
 • แก้ไขปัญหาเมื่อ สลับไอเทมที่ เอฟเฟค ” ยกเลิกการลงโทษขนาดของอาวุธ” ให้ทำงานให้ถูกต้อง
 • หมดระยะเวลาของ NPC คลังรวมเซิร์ฟเวอร์ Thor & Iris
 • หมดระยะเวลา Npc Reset-Skill / Re-Status สำหรับ Class Improvement (Rune Knight ,Mechanic)
 • แก้ไขคำอธิบายไอเทม
  Protect Feathers
  Protect Cloth
  Imperial Feather
  Kardui Ear
  Seraphim Coronet
  W King Tiger Doll Hat
  Illusion Puente Robe
  YinYang Earring

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *