📢รายการอัปเดต วันที่ 12 พฤษภาคม 2565📢

✨ Update

 • 2nd Anniversary Scroll (Link)
 • Spend Promotion May 2022 (Link)

✨  แก้ไข

 • แก้คำอธิบาย
  – Furious Moonlight Card
  – Resentful Munak Card
  – Resentful Archer Skeleton Card
  – Resentful Sohee Card
  – Resentful Bongun Card
  – Furious Ninetail Card
  – Imperial Guard

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *