📢 รายการอัพเดต วันที่ 21 ธันวาคม 2566 📢

 

✨ Update

  • Refine Rate Up Event กิจกรรมเพิ่มอัตราสำเร็จการตีบวก [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • Blacksmith Blessing Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • EDDA Bio Lab Guarantee Event [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • Champion Monster Update! (CLICK)

  • FLASH SALE HD Refine Stone [21 ธ.ค. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

✨ Event

  • New Year Adventure [30 พ.ย. 2566 – 18 ม.ค. 2567] (CLICK)

  • 2023 Snow Flower Festival [14 ธ.ค. 2566 – 11 ม.ค. 2567] (CLICK)

 

 

⚙️ รายการแก้ไข

  • แก้ไขการทำงานของความสามารถของไอเท็ม Rose Quartz Shield และ [Not For Sale] Rose Quartz Shield ให้ปกติ ลดระยะเวลาร่ายแบบคงที่เฉพาะสกิล Fire Ball 0.32 วินาที

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *