📢รายการอัปเดต วันที่ 30 กันยายน 2564📢

✨ Update

  • Update !! Shadow Random Option Box (September) (รายละเอียด คลิก)
  • Update !! Holgren’s Shadow Smelting Hammer (September) (รายละเอียด คลิก)
  • Update Event Full Moon Festival แลก Costume Full Moon (รายละเอียด คลิก)

🛠️ แก้ไข

  • แก้ไข Enchant Spell 1 ให้ทำงานให้ถูกต้อง ตามคำอธิบาย

 


Website RO : https://ro.gnjoy.in.th/
Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/
Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *