Patch Update ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

รายการอัปเดตวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563

 

Promotion

  • Mad Bunny Scroll (รายละเอียด คลิก)

 

Update และแก้ไขภายในเกม

  • Nightmare Clock Tower Dungeon ฝันร้ายเเห่งหอคอยกาลเวลา !! (รายละเอียด คลิก)

  • แจกของรางวัล Topup Promotion November

  • ปรับ Setting ใบ Guarantee อาวุธ และ ชุดป้องกัน (5,6,7,9) ไม่สามารถเทรดได้
  • ลบความสามารถจากหมวกกิจกรรม First War
  • จบกิจกรรม Beginner Support Box (กล่อง Support Box เลเวลต่างๆจะถูกลบทั้งหมด)