PVP Arena Showdown 2024

Share :

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on tumblr

 

ระยะเวลาเปิดรับสมัคร : 1 ก.พ. 2567  – 5 ก.พ. 2567 (09:00 น.)

ประกาศรายชื่อทีมเข้าแข่งขัน : 6 ก.พ. 2567 

 

 

รายละเอียดของรางวัล

 

ตารางการแข่งขัน

 

 


รายละเอียดกิจกรรม

 • การแข่งขันเป็นรูปแบบทีม 11vs11 ในเซิร์ฟเวอร์ Live (Chaos, Thor)
 • การแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 Phase รับสมัครทั้งหมด 16 ทีม เซิร์ฟเวอร์ละ 8 ทีม
 • การแข่งขัน Phase 1 เป็นการแข่งแบบ Group Stage เพื่อหา 2 ทีมที่จะได้อยู่สาย Upper และ Lower
 • การแข่งขัน Phase 2 เป็นการแข่งขัน Main Stage เพื่อหาผู้ชนะ Tournament
 • จำกัดเวลา 5 นาทีต่อ 1 รอบการแข่งขัน หากหมดเวลา ให้นับผู้เล่นที่อยู่ในสนาม ฝ่ายไหนเหลือเยอะกว่า จะเป็นผู้ชนะ (หากเหลือเท่ากัน ไม่ว่าอาชีพใด จะทำการแข่งขันในรอบนั้นใหม่อีกครั้ง)
 • ดาเมจที่ใช้ในการแข่งขันจะถูกปรับลดตามความเหมาะสม
 • หากเวลาหมด โดยไม่มีการทำดาเมจใส่คู่ต่อสู้ จะปรับแพ้ทั้ง2ฝ่าย
 • ในกรณีการหลุดออกจากการแข่งขัน หากผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากเกมหลังสัญญาณ”เริ่มการแข่งขัน” ให้แข่งต่อตามจำนวนผู้เล่นที่เหลืออยู่ นอกจากว่าผู้คุมการแข่งขันจะหลุดเช่นกัน
 • ในการแข่งขัน ไม่อนุญาตให้ใช้โปรแกรมมาโคร ตัดแปลงดาต้า หรือโปรแกรมช่วยเล่นใดๆทั้งสิ้น
 • หากทีมงานตรวจพบเจอจะทำการระงับไอดีถาวรและปรับสิทธิ์ให้ออกจากการแข่งขันทั้งทีม และจะไม่ได้รับของรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีการใช้บัคต่างๆ ทีมที่กระทำผิดจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที และจะไม่ได้รับรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • หากมีการสละสิทธิ์ ผู้แข่งขันที่เข้าร่วมจะไม่ได้รับของรางวัลใดๆทั้งสิ้น
 • ในกรณีที่เกิดปัญหาหัวหน้าทีมทั้ง 2 ฝ่ายสามารถส่ง VDO หรือ (Replay) เพื่อขอพิจารณาข้อพิพาษหรือตรวจสอบหลังจบการแข่งขันในรอบนั้นๆได้

(สามารถใช้ระบบ Replay ของตัวเกมส์ หรือ Software ในการบันทึกภาพเคลื่อนไหวระหว่างการเเข่งขันได้เช่นกัน ความชัดของ VDO มากกว่า 720p ขึ้นไป เเละห้ามทำการตัดต่อ หรือ ดัดแปลงไฟล์ข้อมูลหลักฐานใดๆทั้งสิ้น เพื่อทีมงานจะใช้ดุลพินิจในการพิจารณาจากหลักฐานของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายอย่างเที่ยงตรง)

 

PVP ARENA SHOWDOWN เงื่อนไขการรับสมัคร

1. เปิดรับสมัคร 1 ก.พ. – 5 ก.พ. 2567 (09:00 น.) ผ่านช่องทาง Google Form โดยใช้ข้อมูลดังนี้

  • ชื่อทีม
  • เซิร์ฟเวอร์
  • เบอร์โทรติดต่อหัวหน้าทีม
  • ชื่อ-สกุลสมาชิกทีมเข้าแข่งขัน
  • ชื่อตัวละครที่ใช้เข้าแข่งขัน
  • อาชีพตัวละครที่ใช้เข้าแข่งขัน
  • RO ID ที่ลงเข้าแข่งขัน

2. ไอดีที่ใช้แข่งและลงทะเบียนจะต้องเป็นไอดีเดียวกัน

3. ตัวละครที่ใช้แข่งขันต้องมี Lv.185 ขึ้นไป

4. ต้องกรอกชื่อตัวละครให้ถูกต้อง

5. เลขบัตรประชาชนจะต้องตรงกับ GNJOY

6. หนึ่งเลขบัตรประชาชนจะลงทะเบียนได้แค่ 1 ทีมเท่านั้น

7. ใน 1 ทีม ต้องมีจำนวนสมาชิก 11 คน 

8. ภายในทีม อนุญาตให้อาชีพ 1 อาชีพ ซ้ำกันสูงสุด 2 ตัวละครเท่านั้น รวม Extended Class (ยกเว้นอาชีพ Arch Bishop ,Mechanic, Doram สามารถใช้ได้ทีมละ 1 ตัวละครเท่านั้น)

9. รับสมัคร 8 ทีมต่อ 1 เซิร์ฟเวอร์ (ในกรณีที่มีทีมสมัครไม่ถึง8ทีม ให้แข่งขันตามทีมที่ลงทะเบียน) ทีมใดที่ทำการลงสมัครแข่งขันก่อน จะได้สิทธิ์ในการแข่งขันก่อน

10. หัวหน้าทีมต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ทั้ง ID,ชื่อผู้เล่น,ให้ครบถ้วน หากทีมใดเงื่อนไขไม่ตรงจะถูกตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขัน

11. รางวัลจะส่งให้ผ่านทาง Rodex ตัวละครที่ลงทะเบียนเท่านั้น

12. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีรายชื่ออยู่ในสมาชิกตัวจริงที่มี RO ID และ ชื่อตัวละคร ตรงตามที่สมัครไว้เท่านั้น หากทางทีมงานตรวจสอบเจอการกระทำผิด ทีมดังกล่าวจะถูกถอดทีมจากรายการแข่งขันทันที

13. ชื่อตัวละครที่เข้าแข่งขัน ผู้เล่นห้ามตั้งชื่อที่มีสัญลักษณ์เว้นวรรค หากมีชื่อตัวละครดังกล่าว ต้องทำการเปลี่ยนชื่อก่อนการแข่งขัน มิเช่นนั้นจะถือว่าตัวละครนั้นสละสิทธิ์

14. ในกรณีหากมีไอดีที่ลงทะเบียนซ้ำกัน จะนับจากไอดีที่ลงทะเบียนในครั้งแรก

15. การตัดสินใจของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด สามารถทำการเปลี่ยนแปลงได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


 

การเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการแข่งขัน

 • ในช่วงเวลาการแข่งทีมงานจะพาตัวผู้เข้าแข่งขัน เข้ามายังห้องเตรียมตัวซึ่งจะมี NPC Kafra สำหรับผู้เล่น

 

 

 • หลังจากผู้แข่งขันพร้อมแล้ว ทางทีมงานจะพาผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่สนามแข่งขันอีกครั้ง เพื่อรอสัญญาณเริ่มการแข่ง
 • ให้หัวหน้าทีมทำการสร้างปาร์ตี้และชวนสมาชิกให้ครบทั้ง 11 คน หลังจากนั้นให้หัวหน้าทีมทำการชวนผู้ควบคุมการแข่งขันในปาร์ตี้ในลำดับที่ 12
 • ผู้แข่งขันสามารถเลือกใส่อุปกรณ์สวมใส่ได้ทุกประเภท
 • เมื่อแต่ละทีมต้องการออกไปยังนอกสถานที่เตรียมตัว ทีมงานจะให้สิทธิ์พากลับมายังสนามแข่ง 1 ครั้ง / ท่าน เท่านั้น
 • เมื่อผู้เข้าแข่งขันอยู่ในสนามแข่ง ห้ามออกจากโซนเตรียมพร้อม โดยจะออกจากเขตเส้นสีแดงเมื่อเห็นสัญญาณจากทางทีมงาน “เริ่มการแข่งขัน” เท่านั้น
 • หากตัวละครใดออกจากเขตเตรียมพร้อม ก่อนเริ่มสัญญาณจะถูกปรับแพ้โดยทันที

 

 

 

สกิลที่ไม่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน

 • Dimensional Door
 • Back Slide
 • Warp Portal
 • Ice Wall
 • Thorn Wall
 • Romantic Rendeavous!!
 • Come to me, honey~
 • Mom, Dad, I miss you!
 • Let’s Go Family!
 • Fatal Menace
 • Cultivate Plant
 • Shadow Slash
 • Stasis
 • Teleport
 • Urgent Call
 • No Limits
 • Intensification
 • Lope
 • Moonlight Serenade
 • Classical Pluck

หมายเหตุ : สกิลที่ไม่สามารถใช้ได้ในการแข่งขัน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

 

ไอเทมที่ห้ามใช้&ไม่แสดงผลในการแข่งขัน

 • Phen Card
 • Orleans’s Gown
 • Bloody Butterfly Card
 • Shrink Effect
 • Shadow Effect
 • WhiteBody Effect
 • Novice Fly Wing / Fly Wing
 • Anodyne
 • Neuralizer
 • Universal Catalog Silver
 • Universal Catalog Gold
 • Universal Catalog Bronze
 • Rhydo Runestone For Apprentice
 • Pertz Runestone For Apprentice
 • Verkana Runestone For Apprentice
 • Blood Twig
 • Dead Branch
 • Guyak Pudding
 • Speed Potion
 • Equipment TE Woe
 • Potion TE Woe
 • Transformation Scroll (Banshee)
 • Transformation Scroll (Deviruchi)
 • Transformation Scroll (Marduk)
 • Transformation Scroll (Mavka)
 • Transformation Scroll (Poring)
 • Transformation Scroll (Raydric Archer)
 • [Event] Transformer(Wanderer)
 • [Event] Transformer(Necromancer)
 • [Event] Transformer(Gazeti)
 • [Event] Transformer(Raydric Archer)
 • [Event] Transformer(Golem)
 • [Event] Transformer(Deviruchi)
 • [Event] Transformer(Mavka)
 • [Event] Transformer(Horn Scaraba)
 • [Event] Transformer(Banshee)
 • [Event] Transformer(Poring)
 • Costume Valentine Heart Stick Chocolate
 • Speed_Up_Potion_B
 • WoE Special Candy
 • [Scroll] Unlimited Drink
 • [Not For Sale]Unlimited Drink
 • [Not For Sale]Unlimited Drink
 • Combat Knife
 • Neo Combat Knife
 • Combat Knife
 • Geffen Magic Robe [1]
 • Coyote Card
 • Sweet Nightmare Card

 


 

กติกาในการแข่งขัน Group Stage
แข่งในกติกา BO1 แบบเจอกันทุกทีม ในรูปแบบการเก็บคะแนน
ชนะได้ 1 แต้ม / แพ้ไม่ได้แต้ม
หากทีมไหนชนะจะทำการนับคะแนนตัวละครที่เหลือรอด (1 ตัวละครที่รอดต่อ 1คะแนน)

กฏไทร์เบรค
หากมีทีมที่ได้คะแนนเท่ากันให้ตัดสินจากคะแนนตัวละคร
กรณีที่ทีมมีคะแนนตัวละครเท่ากัน ให้แข่งกันใหม่อีกรอบแบบ Bo1 โดยไม่มีอาชีพ Archbishop

 

การแข่งขัน Main Stage
จะแบ่งการแข่งขันเป็น 2 สาย : Upper / Lower
โดย จะแบ่งตามตารางด้านล่าง
– 2 ทีมที่ได้คะแนนมากที่สุด จะได้อยู่สาย Upper
– 2 ทีมที่ได้คะแนนน้อยที่สุดจะลงสาย Lower

ตารางการแข่งขัน Main Stage รอติดตาม…

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/

➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/