ระยะเวลาจำหน่าย : วันที่ 24 สิงหาคม 2566 (หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์) – 7 กันยายน 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์)

ราคา 450 Cash

หากคุณมองให้ลึกเข้าไปภายในของเครื่องจักรกล อาจจะเห็นหัวใจของหุ่นยนย์ที่ซ่อนอยู่ภายในได้

(คำเตือน : หากเปิดใช้หลังวันที่ 7 กันยายน 2566 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ จะไม่ได้รับ Special Robot Part Exchange)

 


Exchange Machine 2.0 ปรับปรุงใหม่!!

ใช้ Special Robot Part Exchange 100ea เพื่อลุ้นรับไอเทมใน Exchange Machine 2.0

Exchange Machine การันตีไอเทม 2.0 ตู้การันตีไอเทม ปรับปรุงใหม่!!
พิเศษสำหรับไอเทม Record Series เมื่อสะสมการเปิดการันตีครบ 5 ครั้ง สามารถเลือกได้ว่าต้องการรับ [Not for Sale] V1 หรือ V2!


Record of Merchant 2 [1]


Twin Head Dragon Ring [1]


Ring of Unknown Hero (Sorcerer) [1]


Record of Merchant [1]


Forbidden Grimoire [1]


Fallen Warrior’s Headgear 12 Refine Cube


Meteor Striker [2]

 


Ancient Hero’s Modification Coupon II


Brand Shadow Shoes


Brand Shadow Shield


Brand Shadow Armor


Magnus Shadow Earring


Magnus Shadow Pendant


Magnus Shadow Weapon


Boomerang Shadow Earring


Boomerang Shadow Pendant


Boomerang Shadow Weapon


Ancient Hero Wisdom


Ancient Hero Bravery


Unlimited Fly Wing 1day Box


Class Shadow Box (Pendant)


Class Shadow Box (Weapon)


Class Shadow Cube


Poison Bottle Box


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


[Scroll] Tyr’s Blessing

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *