เติมเงินสะสมครบตามจำนวนที่กำหนด (ในช่วงเวลาโปรโมชั่น)
ตั้งแต่
วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม 2563 (หลังปิดปรับปรุง Server)
ถึง
วันพุธที่ 15 กรกฎาคม เวลา 23.59 น. (เท่านั้น)

1. โปรโมชั่นเติมเงินสะสมเข้าร่วมทุกช่องทางการเติม และ ทุกประเภทบัตรเติมเงิน

2. โปรโมชั่นนี้เข้าร่วมทุกช่องทางการเติมเงินสะสม หมายความว่า
– กรณีผู้เล่นเติมเงินครั้งแรกด้วยบัตรทรูมันนี่จำนวน 2,000 บาท และครั้งที่ 2 ผ่านทางระบบ Ibanking อีก 8,000 บาท ในช่วงเวลาโปรโมชั่นนี้ ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลและได้รับสิทธ์ เติมเงินสะสมครบ 10,000 บาท (เติมเงินสะสมครบ 10,000 บาท ทุกช่องทาง)

3. สามารถเติมเงินสะสมและรับไอเทมโปรโมชั่นได้ ID ละ 1 ครั้ง (เฉพาะภายในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นเท่านั้น)
– 1 ID ต่อการเข้าร่วมโปรโมชั่นเท่านั้น หมายความว่า 1 ID สามารถรับไอเทมโปรโมชั่นผ่านระบบ Rodex ได้เพียง Server เดียวเท่านั้น
– กรณีผู้เล่นเติมเงินสะสมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นครบ 10,000 บาท ผู้เล่นจะได้รับของรางวัลครบทุก SET
– กรณีผู้เล่นเติมเงินสะสมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นครบ 5,000 บาท  ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล 3 SET คือ รางวัลสะสมครบ 1,000 บาท, 3,000 บาท และ 5,000 บาท
– กรณีผู้เล่นเติมเงินสะสมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นครบ 3,000 บาท  ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล 2 SET คือ รางวัลสะสมครบ 1,000 บาท และ 3,000 บาท
– กรณีผู้เล่นเติมเงินสะสมในช่วงระยะเวลาโปรโมชั่นครบ 1,000 บาท  ผู้เล่นจะได้รับของรางวัล 1 SET เท่านั้น คือ รางวัลสะสมครบ 1,000 บาท

4. ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 (เวลาประมาณ 11.59 น.) (ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)

5. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*

 


 

 

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *