คลิก Link !

[May] 2021 Spend Promotion

ระยะเวลาโปรโมชั่น : 13 พฤษภาคม หลังเปิด MA ประจำสัปดาห์ ถึง 19 พฤษภาคม 23.59 น.

รายละเอียดโปรโมชั่น

  • โปรโมชั่นใช้จ่ายสะสม
  • เมื่อใช้จ่ายครบทุก ๆ 1,000 บาท จะได้รับ Bloody Twig 1 ea (ไม่จำกัดจำนวนครั้ง)
  • เมื่อใช้จ่ายสะสมครบ 10,000 บาท จะได้รับ Angel Of Happiness [1] 1 ea (รับได้ครั้งเดียวเท่านั้น)
  • ผู้เล่นจะได้รับ Promotion Item ผ่านทาง Rodex วันที่ 05/20/2021 (เวลาประมาณ 11.59 น.) (ปิดปรับปรุง Server ประจำสัปดาห์)
  • ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและของรางวัลในกรณีที่พบข้อผิดพลาด

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *