ระยะเวลาการวางจำหน่ายไอเท็ม

22 ธันวาคม 2565 (หลังปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์) – 12 มกราคม 2566 (ก่อนปิดปรับปรุงเซิฟเวอร์)

 

Temporal Scroll

ม้วนคัมภีร์ที่แทรกแซงกาลเวลาและห้วงมิติ เมื่อเปิดออกอาจได้รับอุปกรณ์ที่อยู่เหนือสามัญสำนึก

ราคา 450 Cash

 


Exotic Temporal Manteau


Exotic Temporal Boots


Temporal Luk Manteau


Temporal Dex Manteau


Temporal Int Manteau


Temporal Vit Manteau


Temporal Agi Manteau


Temporal Str Manteau


Status Shadow Item Combiner


Infinity Shadow Box


Ancient Hero Bravery

รายละเอียด Enchant อ่านต่อ (คลิ๊ก)


Ancient Hero Wisdom

รายละเอียด Enchant อ่านต่อ (คลิ๊ก)


Almighty Armor Box


Ancient Hero Box 1


Holgren’s Shadow Smelting Hammer


Shadow Random Option Box


[Scroll] STR Biscuit Stick


[Scroll] INT Biscuit Stick


[Scroll] VIT Biscuit Stick


[Scroll] DEX Biscuit Stick


[Scroll] LUK Biscuit Stick


[Scroll] LUK Biscuit Stick


Class Shadow Cube


Blacksmith Blessing


Lapine Box (Malangdo Costume)


Lapine Box (Shadow)


Lapine Box (Costume Enchant Stone)


[Scroll] Medium Life Potion


[Scroll] Increase Agility Lv.10 Scroll


[Scroll] Blessing Lv.10 Scroll

 


➡ Website Official Ragnarok Online : https://ro.gnjoy.in.th/
➡ Official Facebook Fanpage Ragnarok Online : https://www.facebook.com/RagnarokGGT 
➡ Ragnarok Online Community Webboard : https://ro-prt.in.th/forum/
➡ Website Gnjoy : https://www.gnjoy.in.th/

You might also enjoy:

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *